1. Přesun souborů z/do databáze

  Article: AN0001569Updated:

  Formulář umožňuje přesun souborů nebo textů z databáze na disk nebo naopak.

  Pro přesun vyberte model, třídu a sloupec, se kterým chcete pracovat.

  V poli Maska a mapování vyberte sloupec, podle hodnoty z nějž se následně vytvoří název souboru (v případě exportu) nebo s nímž se název souboru porovnává (v případě pro importu).

  Nastavením hodnoty do pole Filtr omezíte rozsah zpracovávaných záznamů.

  Přesun souborů

  Přesun souborů je vhodné použít pro rychlé vytažení všech souborů z databáze za účelem jednodušího prohlédnutí obsahu.I

  Import souborů lze použít např. pro přidání obrázku k záznamům (uživatelům...). Při importu nejsou ovlivněny existující soubory u záznamů. Při importu se zohledňuje maximální počet povolených souborů.

  Poté, co je soubor naimportován, je z disku smazán. Pokud soubory chcete na disku zachovat, zkopírujte je před importem do jiného adresáře.

  Přesun textů

  Přesouvat text můžete ze sloupců libovolné délky. Text můžete rychle extrahovat do souborů nebo jej z připravených souborů rychle nahrát do databáze.

  Pro jeden záznam je možné importovat jeden soubor a naopak.

  Při importu se aktualizují jen ty záznamy, pro které je nalezen soubor. Hodnota v záznamu je pro daný textový sloupec přepsána.

  Při exportu se soubor vytváří, jen pokud je ve sloupci hodnota.

×