1. Seznam workflow

  Article: AN0002323Updated: 07.11.2018

  Na této stránce je zobrazen přehled workflow pro jednotlivé modely.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Zobrazí formulář pro založení nového záznamu.
  Provede aktualizaci seznamu záznamů.
  Zobrazí seznam spuštěných nebo pozastavených instancí workflow.
  • Kód - Kód workflow. Používá se při exportech a importech metadat mezi instancemi ObjectGears nebo při odkazování z web service, skriptů apod.
  • Název - Název workflow.
  • Aktuální verze - Číslo aktuální verze workflow, která je spouštěna.
  • Povoleno - Informace, zda je workflow povoleno a lze ho tedy spouštět,
×