1. Vlastnosti verze workflow

    Article: AN0002320Updated: 28.05.2020

    Sekce: Vlastnosti

    • Kód - Kód vlastnosti
    • Typ - Datový typ vlastnosti
    • Výchozí hodnota - Výchozí hodnota vlastnosti. Použije se, pokud při spuštění workflow není předána jiná hodnota vlastnosti.
×