1. Rychlý filtr

  Article: AN0002257Updated:

  Na této stránce nastavíte rychlý filtr dané třídy pro použití na stránce s přehledem záznamů třídy (seznam záznamů).

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na detail třidy.
  Uložení nastavení.

  Volba sloupců a dalších nastavení pro rychlý filtr

  • Zobrazit - Zaškrtnutím checkboxů Zobrazit zvolíte daný sloupec pro použití v rychlém filtru.
  • Nadpis - Uvedením textu do prvku Name, nastavíte název prvku rychlého filtru (pokud není vyplněno, použije se název sloupce).
  • Nový řádek - Zaškrtnutím pole Nový řádek bude příslušný prvek rychlého filtru (a všechny po něm následující) uveden na novém řádku.
  • Počet sloupců - Definuje počet prvků rychlého filtru, přes které se vykreslí daný ovládací prvek. Projeví se pouze u rychlého filtru s více řádky.
  • Výchozí hodnota - Hodnota, která bude v rychlém filtru vyplněna a záznamy dle ní filtrovány.
×