1. Webpart Seznam odkazů

  Article: AN0002209Updated:
  • Kód webpartu - Kód webpartu. Musí být jedinečný v rámci kódů webpartů na dané stránce
  • Nadpis webpartu - Nadpis webpartu. Pokud ho neuvedete, webpart bude při zobrazení stránky bez nadpisu.
  • Zobrazit styl webpartů - Pokud je zaškrtnuto, zobrazí kolem webpartu rámeček. Pokud není zaškrtnuto, zobrazí jen obsah webpart.
  • Třída - Výběr třídy, jejíž záznam se mají zobrazit.
  • Kategorie - Sloupec typu odkaz do jiné třídy, podle nějž budou záznamy seskupeny.
  • Nadpis - Sloupec, jehož hodnota se použije jako nadpis záznamu.
  • Text - Sloupec, jehož hodnota se použije jako text záznamu.
  • Obrázek - Výběr typu obrázku, který se má zobrazit u záznamů. Nabízí se Malý obrázek třídy/dotazu, Velký obrázek třídy/dotazu nebo Vlastní obrázek.
  • Vastní obrázek - Výběr vlastního obrázku, který se zobrazí u záznamů. Toto nastavení se použije, pokud jste ve vlastnosti obrázek zvolili Vlastní obrázek.
  • Nadpis jako odkaz pro sloupec
  • Odkaz do třídy
  • Zobrazit tlačítko pro nový záznam - Zobrazí tlačítko, pomocí něhož lze přejít na stránku pro zadání nového záznamu.
   • Text - Text, který má být uveden na tlačítku pro nový záznam.
   • Ikona - Ikona, která má být u tlačítka pro nový záznam.
  • Zobrazit tlačítko pro seznam záznamů - Zobrazí tlačítko, pomocí něhož lze přejít na stránku se seznamem záznamů.
   • Text - Text, který má být uveden na tlačítku pro seznam záznamů.
   • Ikona - Ikona, která má být u tlačítka pro seznam záznamů.
  • Přidat do URL (pro obě tlačítka) - Zadaný text bude přidán do URL k tlačítkům. Hodnota {ID} bude nahrazena Id z aktuálně zobrazovaného záznamu. Na takovýto řetězec v URL lze reagovat ve skriptu a provést příslušné operace (např. nastavení hodnot na formuláři či zobrazení tlačítek).
  • Tlačítko Uložit - po dokončení editace webpartu uložte webpart kliknutím na tlačítko Uložit.

  Podívejte se také na popis funkce webpartu Text.

×