1. Seznam záznamů třídy

  Article: AN0002125Updated: 09.09.2018

  Na této stránce je zobrazen seznam záznamů nacházejících se v dané třídě nebo dotazu.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Zobrazí formulář pro založení nového záznamu.
  Provede aktualizaci seznamu záznamů.
  Zobrazí formulář pro zadání hromadné změny. Ikona je dostupná, pouze pokud je hromadná změna na třídě povolena a uživatel má potřebné oprávnění.
  Zobrazí formulář pro hromadné mazání aktuálně vyfiltrovaných záznamů. Ikona je dostupná, pouze pokud je hromadné mazání na třídě povoleno a uživatel má potřebné oprávnění.
  Zobrazí záznamy ze třídy ve formě kalendáře. Ikona se zobrazí, pokud je na třídě povoleno Povolit zobrazení kalendářů.

  Filtr

  • Pokud je na třídě definován rychlý filtr, zobrazí se nad seznamem záznamů.
  • Filtr může obsahovat výchozí hodnoty, pokud je tak v jeho definici stanoveno.
  • Uživatel může v definovaných ovládacích prvcích určit požadované hodnoty a kliknutím na tlačítko Filtrovat, filtr aplikovat na seznam záznamů.
  • Tlačítko Vymazat filtr slouží k odstranění hodnot z filtru a zobrazení všech záznamů.

  Možnosti filtrování jsou popsány zde.

  Funkce pro stránku

  • Zobrazit řádky - umožňuje zvolit, kolik záznamů se má zobrazit v seznamu záznamů. Každý uživatel si může zvolit vlastní nastavení.
  • Detailní výpis / Tabulkový výpis - Přepne na zobrazení detailního / tabulkového výpisu.
  • Export záznamů do Excelu - Provede přenos všech záznamů do Excelu. Export do Excelu lze také vyvolat přidáním parametru &export=excel do URL stránky datas.aspx.
  • RSS - Zobrazí stránku s RSS kanálem dle RSS nastavení dané třídy. Tato volba je dostupná, pokud je na třídě povoleno RSS.
  • Archív záznamů (Audit trail) - Zobrazí archív záznamů. Tato volba je dostupná pouze, pokud je na třídě povoleno zobrazení archívu v seznamu dat.
  • Šablony - Zobrazí stránku s vytvořenými šablonami. Šablony je možné upravit nebo použít pro nový záznam.
  • Kopírovat url - funkce otevře nové okno s aktuální URL stránky. Pokud je na stránce definován i filtr, pak je v URL tento filtr zadán. Jednoduchým CTRL + C si URL zkopírujete do schránky pro další použití.

  Grid - seznam záznamů

  • Čísla řádek - Pokud má třída nastaveno Zobrazit číslování řádek v seznamu, zobrazí se ještě před sloupcem s Id sloupec udávající číslo řádku v seznamu.
  • Id - Identifikátor záznamu. Pokud je povoleno zobrazení detailu dat a uživatel má právo jej zobrazit, vede k přechodu na detail (formulář) záznamu.
  • Další sloupce (atributy) určené pro zobrazení v seznamu záznamů - Zobrazují se ty sloupce, které ve své definici mají zapnuto Zobrazit v seznamu.
  • Hodnota ve sloupci může fungovat jako odkaz, pokud je tak nastaveno v definici sloupce.
  • Pokud má třída nastaveno Povolit řazení, lze kliknutím na záhlaví sloupců v gridu seřadit seznam dle daného sloupce, a to po opakovaném kliknutí vzestupně nebo sestupně.
  • Odkazy ve sloupcích typu Číselníková hodnota jsou zobrazeny bílým písmem na šedém podkladu, pokud odkazují na logicky smazané záznamy. Toto se týká odkazů na záznamy jiných tříd či odkazů na uživatele, jednoduchých odkazů i odkazů na více záznamů. Uvedené formátování má nejvyšší prioritu (tzn. dostane přednost před eventuálním formátováním na základě pravidla třídy) a projevuje se v seznamu záznamů, v detailu záznamu, ve filtru a také na řadě dalších míst systému ObjectGears, kde jsou použity odkazy na uživatele. Způsob zobrazení můžete vidět v příkladech.
  • Červený křížek - Smazání záznamu

  Stránkování

  Odkazy na stránky s dalšími záznamy v dolní části stránky

  Vizuálního odlišení zobrazovaných záznamů je popsáno v příkladech.

×