1. Detail záznamu

  Article: AN0002119Updated: 21.10.2018

  Na této stránce je zobrazen detail záznamu.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled záznamů.
  Přechod na stránku pro zadání nového záznamu.
  Přechod na stránku pro zadání nového záznamu. Ovládací prvky budou vyplněny hodnotami z aktuálního záznamu.
  Uložení záznamu.
  Smazání záznamu.
  Archív - Zobrazí archív záznamů. Tato volba je dostupná pouze, pokud je na třídě povoleno zobrazení archivu v detailu dat.
  Detailní archív - Zobrazí detailní archív záznamů. Tato volba je dostupná pouze, pokud je na třídě povoleno zobrazení archivu v detailu dat.
  Další... Zobrazí seznam dalších voleb. Ikona se objeví pokud existují další volby pro třídu.

  Sekce: Základní vlastnosti

  V této části jsou zobrazeny hodnoty těch atributů záznamu, které jsou určeny pro zobrazení na formuláři.

  Tato stránka se používá také v režimu hromadné změny záznamů. Je zobrazena poté, co v seznamu záznamů klikneme na ikonu Hromadná změna. Hromadná změna se pak týká těch záznamů, které byly vráceny filtrem použitým v seznamu záznamů. Pokud filtr nebyl použit, týká se změna všech záznamů. V takovém případě je před názvem sloupce uveden checkbox, který indikuje, zda v daném sloupci mají být hodnoty nastaveny na hodnotu uvedenou v poli. Pokud v poli žádnou hodnotu neuvedeme, bude daný sloupec nastaven na null.

  Sekce: Auditní informace

  V této části jsou zobrazeny systémové informace o záznamu: kdo a kdy záznam vytvořil, kdo a kdy záznam naposledy změnil, popřípadě (u logicky smazaných záznamů) kdo a kdy záznam smazal.
  Sekce auditní informace je ve výchozím stavu sbalena. Celou ji rozbalíte nebo opět sbalíte kliknutím na její označení "Auditní informace".

  Master-detail relace

  Na stránce se záznamem se také zobrazují související záznamy z jiných tříd, pokud jejich obrazení správce modelu povolil a nakonfiguroval. Tyto záznamy se nachází dle nastavení na záložkách v horní nebo dolní části obrazovky. U záznamů může být zobrazena i ikona pro založení nového souvisejícího záznamu, smazání souvisejícího záznamu a filtrování zobrazených souvisejících záznamů nacházejících se na záložce.

×