1. UX - User Experience

    Článek: AN0002397Aktualizováno:: 27.02.2019

    V této část nápovědy se věnujeme ObjectGears z pohledu User Experience a přizpůsobení vzhledu v rámci Corporate Identity.

    S User Experience souvisí i poskytování rozhraní v jazyce uživatele. O této oblasti pojednává zvláštní článek věnovaný lokalizaci.

×