Verze:
 1. Týmové role podle Belbina

  Článek: AN0002389 Aktualizováno:: 27.12.2018 Zobrazeno: 273x

  Týmová práce je krásným příkladem, kde platí, že 1 + 1 není 2, ale víc, třeba 3. V týmové práci totiž nesčítáme výkony jednotlivých zúčastněných, protože v týmu lidé nepracují izolovaně. Jejich společný výkon není součtem toho, co by z nich vykonal každý sám, ale nastupuje synergie: extra bonus daný spoluprací, spojením sil, koordinací a využitím různých talentů. V souvislosti s týmy se mluví o různých týmových rolí. Asi nejznámější klasifikací je typologie týmových rolí známého britského profesora Mereditha Belbina. Ten definuje týmovou roli jako "tendenci chovat se, přispívat a vzájemně reagovat na druhé lidi konkrétním způsobem". Možná jste někdy absolvovali Belbinův test, který vám dokáže pomoci uvědomit si vaše přirozené předpoklady pro konkrétní týmové role a také se vyhnout slabinám, které jsou s každou rolí spojeny. Tak jako každá pozitivní lidská vlastnost se ve svém extrému stává problematickou a získává výrazně negativní aspekty, i lidé inklinující k určitým týmovým rolím budou také náchylní k určitým slabinám. A na ty je dobré si dát pozor.

  Níže uvedený obrázek dělí týmové role na tři skupiny - orientované na myšlení, akci a lidi.

  Další zajímavý pohled nabízí následující dělení na tvůrce, vůdce, zaváděče, dokončovače a specialisty.

  Typ Typické vlastnosti Silné stránky Slabé stránky
  Tvůrci      
  Inovátor, myslitel, chrlič nápadů (Plant) individualistický, přemýšlivý, neortodoxní, velmi inteligentní Genialita, představivost, intelekt, znalosti. Dokáže řešit náročné problémy. Cenný v počáteční fázi projektu (příprava). Vysoko v oblacích, často nepřihlíží k praktickým detailům a k protokolu. Daleko víc se zajímá o velké a podstatné věci než o detaily a je opravdu schopen pohořet na detailech a dělat chyby z nedbalosti. Je velmi zaujatý vlastními myšlenkami na úkor efektivní komunikace. Věnuje příliš mnoho své tvůrčí energie nápadům, které ho zaujmou, ale které nesouvisí se zájmy a cíli týmu. Může těžko snášet kritiku vlastních nápadů, příliš se bránit a snadno trucovat, když tým jeho nápady pitvá nebo odmítne.  Příliš mnoho inovátorů v projektovém týmu je kontraproduktivní – své návrhy řešení vnucují ostatním a vyvolávají mezi sebou spory.
  Vyhledávač zdrojů (Resource Investigator) extrovertní, nadšený, zvědavý, sdílný a hovorný Schopnost navazovat styky s jinými lidmi a zkoumat cokoliv nového, schopnost přijímat výzvy, objevuje příležitosti. Přináší do skupiny informace zvenčí. Je to diplomat i obchodník, dokáže využít převzaté nápady, umí dobře komunikovat, klást otázky. Obvykle nejoblíbenější člen týmu – uvolněný, přátelský, pozitivní. Nedostatek vytrvalosti – jakmile prvotní zaujetí pomine, je vystaven nebezpečí ztráty pozornosti a zaujetí. Je nadmíru optimistický a někdy málo spolehlivý.
  Vůdci      
  Koordinátor, šéf (Chairman) klidný, sebejistý, ovládající se, zralý Silný cit pro plán. Vyjasňuje cíle. Dává lidi dohromady, aby podpořil týmovou diskuzi. Je přirozený vůdce. Uvědomuje si nezbytnost využití kombinace schopností jednotlivých členů týmu co nejefektivnějším způsobem. To znamená, že on je tím, kdo určuje pravomoci a zodpovědnosti ostatních a kdo vidí mezery a snaží se je odstranit. Dovede dobře mluvit i naslouchat. Má přirozený respekt – neformální vedoucí. Je cenný při vedení projektového týmu s rozdílnými znalostmi a charakteristikami členů. Přinejlepším průměrný v oblastech kreativity a intelektuálních schopností. Může se zdát, že manipuluje. Usnadňuje si osobní práci, alibismus. Možné střety s formovačem.
  Formovač, tvarovač, rejža (Shaper) napružený, společenský, dynamický, vysoce motivovaný a energický, agresivní a tvrdohlavý extrovert Nejsoutěživější týmová role. Připravenost k zpochybňování strnulosti, neefektivity, sebeuspokojení nebo sebeklamu. Vyzývá k výkonu, je dynamický, prospívá mu tlak. Má průbojnost a odvahu překonávat překážky. Je plný energie, identifikuje myšlenky a nápady týmu, vytváří plány akcí, konkretizuje a často přispívá vlastními řešeními, o která se dokáže pohádat. Je to úkolový vedoucí. Obvykle nejefektivnější člen týmu. Náchylnost k provokacím, podrážděnosti a netrpělivosti. Má sklony provokovat. Může urážet ostatní. Chce akci a chce ji hned. Je soutěživý, netoleruje neukázněnost, nepřesnost a nesystematické myšlení. Chybí mu mezilidské porozumění. Lidé mimo tým jej nejspíše hodnotí jako hrubého a neomaleného. I lidem v týmu hrozí, že je občas převálcuje, dokáže udělat v týmu nepříjemno, ale postrkuje věci kupředu.
  Zaváděči      
  Týmový pracovník, pilná včelka, stmelovač (Team Worker) společensky orientovaný, mírný, citlivý, vnímavý a diplomatický Schopnost reagovat na lidi a situace. Podpora týmového ducha. Naslouchá, buduje a odvrací třenice. Je hlídačem harmonických vztahů, nemá rád střety, proto urovnává vztahy mezi ostatními členy týmu. Dovede být diplomatický, má smysl pro humor, je velmi komunikativní. Dobrý poslouchač, všeobecně akceptovaný člen týmu, bývá velmi oblíben i jako vedoucí. Obvykle největší opora projektového týmu. Nerozhodnost a kolísavost v okamžiku krize. Snaží se vyhnout konfliktům za každou cenu.
  Realizátor, studený čumák  (Company Worker) konzervativní, svědomitý, předvídatelný Organizační schopnosti, zdravý rozum, pracovitost, sebeovládání. Je disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní v návycích. Má schopnost činit praktické kroky a akce. Jeho silnou stránkou je tvorba organizačních plánů, je praktik. Je schopen dělat i to, co ho nebaví. Často dosáhne vysokých manažerských postů. Nedostatek flexibility, nereaguje na neověřené a nové nápady. Nedostatek spontánnosti, přísnost.
  Dokončovači      
  Vyhodnocovač, kontrolor, rejpal (Monitor Evaluator) Posuzování, uvážlivost, praktičnost, věcnost. Vážně založený, je stratég a má vysoké nároky. Vidí všechny možnosti. Má přesný úsudek. Je střízlivý analytik a kritik, dovede vstřebávat a hodnotit materiály, zvažovat pro a proti, odvrátit tým od nesprávné cesty. Posuzování, uvážlivost, praktičnost, věcnost. Vážně založený, je stratég a má vysoké nároky. Vidí všechny možnosti. Má přesný úsudek. Je střízlivý analytik a kritik, dovede vstřebávat a hodnotit materiály, zvažovat pro a proti, odvrátit tým od nesprávné cesty. Nedostatek inspirace nebo schopnosti motivovat ostatní. Obezřetná osobnost s vnitřní imunitou proti přílišnému nadšení – „nudný suchar“. Pomalejší v rozhodování, ale zřídka kdy se mýlí. Někdy je negativistický a příliš kritický.
  Dotahovač (Completer, Finisher) snaživý, ukázněný, pečlivý, svědomitý, úzkostný introvert, perfekcionista Schopnost pokračovat a dotahovat věci do konce. Perfekcionismus. Hledá chyby a přehlédnutí. Plní termíny. Ovládá se a má silný charakter. Jeho neúnavný dohled je důležitým přínosem. Dotahovače je třeba si v týmu vážit. Dělá si starosti i z drobností, neochota ponechat věci vlastnímu osudu. Má sklony přehnaně se strachovat. Neochotně nechává ostatní podílet se na své práci. Je netrpělivý a netolerantní vůči méně zodpovědným členům týmu. Když si nedá pozor, může se stát demoralizujícím škarohlídem s deprimujícím vlivem na ostatní členy týmu. Snadno ztratí přehled o celkových cílech a zabředne do detailů.
  Specialisté      
  Specialista, hvězda s hvězdnými manýry extrovert s úzce vyhraněnými schopnostmi Je cílevědomý, iniciativní a oddaný své profesi. Poskytuje vědomosti a dovednosti, které jsou vzácné. Do projektu je obvykle přizván k rozhodování – nezastupitelná role. Přispívá pouze v úzké oblasti. Zaobírá se osobními speciálními zájmy. Má problémy v komunikaci, obvykle postrádá zájem o ostatní lidi a témata. Soustřeďuje se na rozšiřování svých znalostí a hájí své oblasti zájmu.

  Zdroj: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Belbinův test a popis týmových rolí

  Aby tým dobře fungoval, musí mít předně jeho členové mezi sebou dobré vztahy. Měli by se dobře znát a otevřeně sdílet své slabé i silné stránky. A to jak z pohledu pracovní náplně, tak z pohledu týmových rolí. Není tedy jen podstatné, jak jeden člen týmu třídí požadavky zákazníka, další vyvíjí, jiný testuje, a jiný prezentuje zákazníkovi... Jde především o to, jakou kdo hraje týmovou roli a jak přispívá k fungování týmu právě proto, aby jedna a jedna bylo víc než dva.
  Pokud lidé své týmové role vzájemně znají, mívají jeden pro druhého větší pochopení. Pokud někdo (často aniž si to uvědomuje) zastává roli, která mu nesedí a nutí se do ní, nemůže dobře fungovat, ztrácí motivaci a je frustrován. Pokud budete zastávat roli, která je pro vás vhodná, práce vás bude bavit a také tak nejlépe týmu prospějete.
  Všichni můžeme zastávat více rolí současně a většinou to tak děláme. Proto běžně existují týmy, kde nenajdete přesně devět lidí podle devíti výše uvedených rolí. Některé role máte v týmu zastoupeny více lidmi a někteří lidé zastávají více rolí.
  Dobré týmy mají od čtyř do cca osmi lidí. Při čtyřech lidech již můžete mít dobře pokryty všechny role a do osmi lidí nemáte komunikační problémy, které při větším počtu lidí nabývají větších rozměrů. Někdy se může stát, že i v týmu o takové velikosti některá role není vůbec zastoupena. To může být vážný problém. Zkuste se zamyslet, zda v týmu máte pro každou roli skutečně alespoň jednoho člověka. Přestože v různých případech, mohou mít různé role různou váhu, obecně platí, že každá z rolí je důležitá a absence každé z nich může být pro váš tým kritická.
  Schopnost práce v týmu daná osobnostními charakteristikami je podle řady manažerů důležitější než odborná kvalifikace a v moderní době, kdy se vše zrychluje a lidé spolu mnohem více při práci interagují, to platí čím dál víc.

 2.    ---
  Vaše hodnocení:
  Hodnotilo uživatelů: 0x
 3. Top
SearchTitle
×