1. Tvorba formuláře pomocí designéru vzhledu

  Článek: AN0002395Aktualizováno:: 27.01.2019

  Jakmile ve třídě přidáme nové sloupce, automaticky se zobrazí na konci seznamu záznamů a vloží se také na konec formuláře pro zobrazení detailu záznamu. Zobrazení můžeme chtít potlačit nebo sloupce přemístit na jiné místo seznamu nebo detailu záznamu. Nové sloupce se automaticky přidávají do responzivního zobrazení označeného na stránce s návrhem formuláře jako 2 sloupce (dyn). Jednoduchou změnou nastavení pak dosáhneme toho, že některé ovládací prvky budou přes celou šířku formuláře a jiné zůstanou ve dvou sloupcích. Nastavení provádíme na stránce Vzhled formuláře pomocí ikonky u každého sloupce - zvýrazněn červeným rámečkem na obrázku níže.

  Výsledná obrazovka pak bude vypadat takto:

  Takovýto vzhled nám vystačí pro řadu formulářů. Všechny uživatelem vytvořené sloupce jsou v sekci nazvané Základní vlastnosti (závisí na lokalizaci uživatele - na obrázku výše je sekce nazvána Basic Properties) a systémové sloupce jsou pak na záložce Auditní Informace (Audit Trail). Formulář je plně responzivní. Na mobilním zobrazení se tedy sloupce zobrazí pod sebou, ne ve dvou sloupcích.

  Ve chvíli, kdy ale budeme mít u záznamu mnoho typů informací, bude vhodné záznam strukturovat - související sloupce dát k sobě, rozdělit je do skupin, vložit oddělovače, záložky atd.

  Na níže uvedeném obrázku vidíme, že záznam projektu je rozdělen na tři záložky. První záložka obsahuje hlavní informace o projektu. Formulář je navíc doplněn dvěma oddělovači Basic properties a Impact on Configuration Items.

  Oproti předchozí obrazovce si všimněte, že záznam požívá jiné barevné téma a že v záhlaví není text ve standardním formátu Detail Název třídy - ID číslo. Je to proto, že jsme ve třídě ve vlastnosti Formát pro název v detailu záznamu uvedli:

  Project: {{column.code}} - {{column.name}}

  To bude pro uživatele jasnější popis záznamu.

  Druhá záložka obsahuje informace o pracovnících podílejících se na projektu, ať už jsou členy projektového týmu nebo steering committee.

  Třetí záložka obsahuje elementy klasifikace projektu. Všimněte si, že oddělovače mají nyní jinou barvu, protože v daném tématu jsme zvolili barevnost, která odpovídá našim potřebám.

  Dále si všimněte, že ovládací prvky v první skupině jsou řazeny po čtyřech. Toho jsme docílíli příslušným elementem Vzhled.

  Stejně jako u sloupců můžeme použít tooltipy i u názvů skupin. Objeví se pak za nimi malý otazníček, který, po tom co na něj najedeme myší, zobrazí daný tooltip. Veškeré texty jsou lokalizovatelné, takže pokud daný formulář zobrazí uživatel s jiným nastaveným jazykem, obdrží texty v jeho jazyku.

  Do formuláře lze vložit i samostatné texty doplňující informace ke skupinám, lze odstranit nebo přemístit skupinu Auditní Informace nebo vložit pouze jednotlivé systémové sloupce, které nás zajímají.

  Na uvedených obrazovkách také vidíme v levém horním rohu customizované logo, které vám také pomůže zajistit odpovídající branding.

×