1. Síla hesla

  Článek: AN0002335Aktualizováno:: 29.03.2019

  Při ověřování jménem a heslem je z pohledu bezpečnosti důležitá síla hesla. Administrátor má možnost ovlivnit požadovanou sílu hesla třemi parametry v souboru web.config. Jde minimální celkovou sílu hesla, minimální délku hesla (počet znaků hesla) a minimální počet speciálních znaků. V souboru web.config jde o tyto parametry:  MinPasswordScore, minRequiredPasswordLength a vminRequiredNonalphanumericCharacters.

  Algoritmus pro určení síly hesla bere v úvahu tyto parametry:

  • délka hesla (počet znaků v hesle)
  • opakování znaků v hesle
  • použití malých a velkých písmen
  • použití číslic
  • použití speciálních znaků: .*[!,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~]

  Pokud výše uvedené tři parametry nenastavíte na jiné hodnoty, ObjectGears bude pracovat s těmito hodnotami:

  • MinPasswordScore = 75
  • minRequiredPasswordLength = 7
  • minRequiredNonalphanumericCharacters = 1

  Platnost hesla

  Heslo je třeba z bezpečnostních důvodů občas změnit. K tomu slouží parametr MaxPasswordValidInDays v souboru web.config. Pokud je zadán (má hodnotu větší než 0), pak je při přihlášení uživatele proveden test, kdy bylo heslo naposledy změněno. V případě, že je heslo starší než udává daný parametr, není uživateli dovoleno se přihlásit před tím, než provede změnu hesla.

  Deset dní před ukončením platnosti hesla je uživateli při přihlášení zobrazena informace o blížícím se konci platnosti. Uživatel si tak heslo může sám dopředu změnit.

  Platnost hesla se používá jen v případě přihlašování jménem a heslem. Při doménové autentifikaci se stáří hesla nekontroluje.

   

×