Verze:
  1. Top

Vyhledat článek v dokumentaci

Problémy při importu dat
Řešení problémů při importu
AN0002410
04.03.2020
Aktualizace sloupce Ano/Ne podle přítomnosti záznamu v importovaném souboru
Jak zajistit označení záznamu, pokud byl přítomen v importním souboru
AN0002440
18.06.2020
Korekce importovaných dat
Během importu potřebujeme někdy korigovat importovaná data. K tomu nám poslouží skripty při událostech importu
AN0002442
19.09.2020
Přesun importního souboru do archívu
Soubor s importovanými daty můžeme chtít po importu přesunout do archívu
AN0002445
13.11.2020
Import do sloupce typu násobný odkaz
Do sloupce typu násobný odkaz můžeme importovat při využití skriptů spouštěných během importu
AN0002446
13.11.2020
Rychlý import dat
AN0001573
Import
AN0001772
Formát importu CSV
AN0001773
Formát importu XML
AN0001774
Importy dat
AN0001870
03.12.2018
XML import
AN0001933
Import třídy
AN0002204
24.05.2020
Importy do sloupců typu číselníková hodnota
AN0001890
Aktualizace CMDB z mnoha zdrojů dat
Praktické příklady aktualizace CMDB při použití mnoha zdrojů dat
AN0002432
29.05.2020
×