Verze:
  1. Top

Vyhledat článek v dokumentaci

Model: IT - Konfigurační databáze (CMDB)
Komplexní model pro zachycení prvků IT a vazeb mezi nimi. Podívete se na entity různých vrstev - procesní, aplikační, hardware, datacentrum, projektové
AN0001804
11.04.2020
Aplikační vrstva
AN0001805
11.04.2020
Datacentrum
AN0001806
11.04.2020
Datová vrstva
AN0001807
11.04.2020
Hardware vrstva
AN0001809
11.04.2020
Provozní vrstva
AN0001810
11.04.2020
Procesní vrstva
AN0001811
11.04.2020
Projektová vrstva
AN0001813
11.04.2020
Aktualizace rodičovského záznamu hodnotou z dceřinného záznamu
Podívejte se, jak jednoduše aktualizovat společné vlastnosti třídy předka daty z třídy potomka
AN0002417
19.03.2020
Machine (OS server)
Machine je hlavní entitou systémové vrstvy. Eviduje servery a další nehmotné entity, určené operačním systémem, ne fyzickým zařízením
AN0002420
02.05.2020
Zařízení (Device)
Zařízení je hlavní entitou hardware vrstvy. Eviduje fyzická zařízení, na nichž běží servery - machine.
AN0002421
11.04.2020
CI - Konfigurační položky
Konfigurační položka (CI) je předkem řady tříd.
AN0002424
29.05.2020
Filesystem (Disky)
Filesystem je jednou z entit systémové vrstvy. Eviduje informace o discích serveru.
AN0002428
02.05.2020
PK certifikáty
Certifikáty jsou jednou z entit systémové vrstvy. Evidují informace o certifikátech serveru.
AN0002431
02.05.2020
Skupina serverů a notifikace kontaktům
Případová studie řešení zajišťujícího odeslání notifikací kontaktním osobám serverů.
AN0002437
16.06.2020
Servisní vrstva
AN0001814
28.03.2020
Systémová vrstva
Hlavní entitou systémové vrstvy je Machime (server OS), dále filesystém serverů, certifikáty, naplánované úlohy atd.
AN0002418
28.03.2020
Typy machine
V entitě Machine (OS Server) se evidují různé typy machine: Servery (fyzické i virtuální), Clustery, Farmy, Clusterové služby
AN0002436
28.05.2020
Aktualizace CMDB z mnoha zdrojů dat
Praktické příklady aktualizace CMDB při použití mnoha zdrojů dat
AN0002432
29.05.2020
×