Verze:
  1. Top

Vyhledat článek v dokumentaci

Třídy
Třídy ukládají data. Přečtěte si o krátkých popisech, hierarchii tříd, násobných sloupcích, přístupových oprávněních, archivaci, hromadných změnách, RSS atd.
AN0001603
29.03.2019
Formát popisu
Formát popisuse používá pro definování, jak mají být záznamy reprezentovány v odkazech, vyhledávacích formuláříct atd.
AN0001628
25.03.2019
Master-detail vazby
Master-detail vazby umožňují zobrazit u záznamu související data tříd nebo dotazů vázaná přes sloupce typu odkaz.
AN0001633
Tvorba modelu
AN0001874
21.07.2018
Časové operace
Automatické časové operace (ATO) ObjectGears představují systém monitorující data třídy nebo dotazu (view) obsahující čas a spouštějící definované akce.
AN0002031
24.03.2019
×