1. Rozšířené vlastnosti uživatelů

  Článek: AN0002482Aktualizováno::

  Systém ObjectGears obsahuje vestavěné vlastnosti uživatelů (např. Kód, Účet, Zobrazované jméno, Email atd.). Tyto vlastnosti potřebuje systém ke svému fungování.

  Další vlastnosti, které mohou být velmi specifické dle konkrétního zákaznického řešení vytvořeného v ObjectGears, může Administrátor definovat ve zvláštní třídě dle konkrétních potřeb.

  Příklad dat třídy s rozšířenými vlastnostmi uživatelů. Třída musí obsahovat sloupec typu Odkaz na uživatele, který je následně uveden ve web.config (viz níže). Dále vytvoříte sloupce dle svých potřeb. Tyto sloupce mohou odkazovat na záznamy jiných tříd - v příkladu níže např. Dodací adresa nebo Nákladové středisko.

  Příklad dat třídy s rozšířenými vlastnostmi uživatelů.

  Administrátor definuje, které sloupce ze třídy rozšířených vlastností uživatelů se mají zobrazit v profilu uživatele PersonQuickInfo a které z těchto vlastností může uživatel ve svém profilu sám editovat. Tento profil je dostupný všem uživatelům a dané informace ze třídy vlastností uživatelů mohou zobrazit ostatní uživatelé.

  Poznámka: Uživatel může zobrazit ostatní uživatele pouze v rámci omezení Viditelnosti uživatelů.

  Nastavení se provádí v menu Správa - Uživatelé - Viditelnost vlastností uživatelů. Je na vás, které sloupce ze třídy Rozšiřující vlastnosti uživatele zobrazíte v profilu uživatele, které uživatele necháte editovat, a které nebude zobrazovat.

  Administrátor definuje, které sloupce ze třídy rozšířených vlastností uživatelů se mají zobrazit v profilu uživatele PersonQuickInfo a které z těchto vlastností může uživatel ve svém profilu sám editovat.

  Profil uživatele se sekcí Rozšiřující vlastnosti uživatele v dolní části obrazovky. Zobrazené sloupce a jejich editovatelnost se řídí nastavením výše.

  Profil uživatele se sekcí Rozšiřující vlastnosti uživatele v dolní části obrazovky.

   

  V příkladu výše jsme si ukázali data ze třídy obsahující rozšířené vlastnosti uživatelů. Tuto třídu si můžeme definovat sami. Následně systému ObjectGears musíme říci, o jakou třídu se jedná, který sloupec je určen pro mapování uživatelů ObjectGears na záznamy v této třídě a které sloupce obsahují telefon uživatele a případně další sloupce. Jedná se o elementy PersonClassDefId (Id třídy), PersonColumnClassDefId (Id sloupce z dané třídy), PersonPhoneColumnClassDefId a další elementy (Id sloupců z dané třídy).

  Záznamy v této třídě vytváří ObjectGears automaticky tak, že odpovídají uživatelům systému ObjecGears. Uživatel má možnost pouze aktualizovat příslušné sloupce.

×