1. Případová studie: Baseline záznamu

  Článek: AN0002412Aktualizováno:: 08.03.2020

  V některých případech můžeme chtít porovnávat skutečný a plánovaný (odsouhlasený) stav záznamu (baseline). Je to častý scénář např. z oblasti Configuration management.

  Jako příklad si vezmeme evidenci serverů, které v IT vznikají s prvotní konfigurací, která byla schválena, ale ta se v průběhu životního cyklu může měnit. I když máme nastaven proces řízení změn v konfiguracích, v reálném životě se stává, že dochází ke změnám, které nebyly autorizovány.

  V této případové studii si ukážeme, jak tyto změny identifikovat a jak na ně upozornit příslušné zodpovědné pracovníky. Naším cílem bude poskytnout následující funkcionalitu:

  1. Při otevření záznamu serveru se uživateli zobrazí hlášení, které ho upozorní na eventuální nesoulad baseline a skutečného stavu.
  2. Podrobnosti uživatel zobrazí na záložce Baseline, která přehledně zobrazí plánované a skutečné hodnoty a zvýrazní odchylky. V našem příkladu budeme sledovat:
   1. CPU
   2. RAM
   3. DHCP rezervaci
   4. Aktuální nód, na němž server běží
   5. Failover nód
   6. Kategorie patchování
  3. Uživatel s danou rolí (System administrator) bude mít dále k dispozici tlačítko, pomocí nějž bude moci prohlásit aktuální stav za schválený (baseline).

  Výsledný stav vidíme na obrázku.

×