1. Příklad: Webpart Procentní zobrazení hodnoty

  Článek: AN0002371Aktualizováno:: 04.11.2018

  Tento webpart je velmi vhodný k vizualizaci hlavních metrik, na které by se uživatelé měli zaměřit. Webpart nám pomůže zvednout výkonnost týmu. Od dob formulace Hawthornského efektu víme, že lidé se snaží, pokud vědí, že se o jejich práci někdo zajímá a oni svou prací mohou sledované metriky ovlivnit.

  V typickém použití budeme zobrazovat podíl, jakého dosahujeme vůči plánu, tedy procentní hodnotu.

  Níže následuje několik tipů k webpartu.

  Umístění webpartu na stránce

  Tento webpart je velmi flexibilní v přizpůsobení svého tvaru stránce. Nastavením počtu sloupců, ve kterých se mají metriky zobrazovat, můžeme mít webpart s horizontálním tvarem (viz výše) nebo naopak vertikálním či čtvercovým.

  Zobrazení absolutních čísel

  Pokud chceme zobrazit absolutní čísla (např. počet úkolů), ve definici webpartu odškrtneme Zobrazení procent a nastavíme Maximální hodnotu na 0.

  I u absulutních čísel ale někdy dává smysl ponechat ukazatel postupu ve formě kruhu. Ve webpartu totiž můžeme nastavit, jak hodnoty k zobrazení, tak maximální hodnoty. Stačí tedy použít jako zdroj dat dotaz vracející např. aktuální počet nedokončených úkolů v jednotlivých projektech a také celkový počet úkolů v daném projektu. Druhé číslo nastavíme ve webpartu jako Maximální hodnotu a čára kruhu pak ukazuje postup plnění úkolů.

  Odkaz pro zobrazení detailních dat

  Zdroj dat pro webpart také může obsahovat URL na detailní data, která představují celkovou zobrazovanou hodnotu. Po kliknutí na daný kruh webpartu tak mohou být vyfiltrovány záznamy, které mají být zpracovány.

  Příklad: Články bez textů

×