1. Přehled mikromodelů

    Článek: AN0002362Aktualizováno:: 04.11.2018

    V této části dokumentace popisujeme jednoduché aplikace, které v ObjectGears lze vytvořit. Na rozdíl od plnohodnotných aplikací popisovaných v části Přehled modelů tyto aplikace disponují minimálním počtem tříd nebo zcela využívají data jiných modelů. Zároveň ale představují velmi vhodné příklady řešení, ke kterým lze ObjectGears použít a je možné, že jejich funkcionalitu využijete i vy.

    Zde popsaná řešení obsahují odkaz i na příslušné případové studie, které názorně ukazují, jak danou aplikaci vytvořit.

×