1. Povolení Filestream v SQL Server instanci

  Článek: AN0002425Aktualizováno:: 18.04.2020

  Filestream umožňuje ukládání velkých objektů na souborový systém Windows. Při použití Filestream můžete ukládat data jakékoli velikosti - limitem je pouze velikost vašeho disku. Soubory nejsou uloženy v databázi, což poskytuje následující výhody:

  1. Výkon databáze není postižen jako v případě ukládání velkých souborů přímo v databázi.
  2. Můžete použít Express Edition Microsoft SQL Serveru také pro scénáře s velkými soubory protože data ukládaná na Filestream nejsou započítána do limitu velikosti databáze.
  3. Zálohování a obnova probíhají rychleji, protože databáze je menší.

  Existují však tato omezení:

  1. Postupy zálohování a obnovy musí reflektovat Filestream. Zálohování a obnova se provádí u databází s Filestream odlišně.
  2. Databáze s Filestream nemůže použít být předmětem mirroringu.
  3. Databáze s Filestream není dostupná ve snapshotech.

  Kroky k povolení Filestream v databázi

  Provedete několik kroků v SQL Server Configuration Manager a pak v SQL Server Management Studio.

  SQL Server Configuration Manager

  1. Otevřete SQL Server Configuration Manager z menu Start.
  2. Vyberte SQL Server Services v levém panelu a pak vyberte váš SQL Server v pravém panelu. Klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte menu Vlastnosti.
  3. Jděte na záložku Filestream
  4.  Zaškrtněte volbu Enable FILESTREAM for Transact-SQL access” a dvě další volby níže. Uveďte také  název Windows share. Klikněte na Apply and OK button.

  1. Restartujte službu SQL Server. Filestream je nyní povolen na vaší instanci SQL serveru a nyní musíte definovat úroveň přístupu na Filestream.

  SQL server management Studio

  1. Otevřete SQL Server Management Studio spusťte následující příkaz.

  EXEC sp_configure filestream_access_level, 2  
  GO  
  RECONFIGURE  
  GO  

  Vlastnost “filestream_access_level” může nabývat následujících hodnot.
  0 - Filestream není povolen
  1 - Filestream je povolen pro T-SQL
  2 - Filestream je povolen pro T-SQL i pro Win32 streaming

  Nyní je má SQL server potřebnou úroveň přístupu na Filestream.

  1. Klikněte pravým tlačítkem na databázi ObjectGears a vyberte Vlastnosti
  2. Jděte na záložku Filegroups, sekci Filestream a klikněte na tlačítko Add a zadejte název např. “FileStreamGP” (můžete zvolit jakékoli jméno) a zaškrtněte volbu Default jako na obrázku níže.

  1. Nyní jděte na záložku Files. Klikněte na tlačítko Add, což přidá nový řádek to gridu výše.
  2. Zvolte jakékoli Logical Name, ve volbě File Type nastavte FileStream Data a vyberte Path (zvolte jakoukoli platnou cestu ve vašem souborovém systému).

  1. Klikněte na tlačítko Ok.  

  Vaše databáze má nyní aktivován Filestream.

   

×