1. Portfolio

  Článek: AN0002485Aktualizováno:: 03.02.2023

  Projektové portfolio se často skládá z desítek nebo stovek různých projektů, které jsou sdruženy do programů a portfolií. Dále sem patří iniciální fáze projektového cyklu, Ideje a Příležitostí, a typy změn, které mají méně formalizovaný průběh, často nazývané Malá změna, Liniová změna apod.

  Evidence těchto entit formou seznamu záznamů je v pořádku, ale vizualizace může pomoci s porozuměním závislostí. Entity mají často vztah nadřízenosti, kdy např. projekt patří do programu, program do portfolio apod. Tato vizualizace nám pomůže při rozhodování o prioritizaci portfolií. Díky možnosti aktualizovat položky přetahováním hodnot z menu a přecházet do detailu záznamu, vtáhneme uživatele do správy portfolia více než při aktualizaci seznamu v Excelu.

  Zařazení do nadřízeného programu nebo portfolia je vizualizováno zarámováním nadřázené položky. Typy aktivit jsou odlišeny ikonou.

  Po kliku na položku máte k dispozici kontextové menu. Položku můžete upravit (přechod do detailu záznamu), smazat a provést další akce dle konfigurace.

  Projekty a další elementy lze kategorizovat a odlišit barevně.

  Podle typu činnosti...

  Podle finanční náročnosti...

  Podle vlastníka/zodpovědné osoby...

  Vlastnosti můžete z levého sloupce v případech, kdy představují konkrétní hodnotu ze sloupce, i přetahovat na vizualizované položky a tím je aktualizovat.

  Z vizualizované položky se samozřejmě  můžete přepnout do detailu záznamu a pracovat se všemi vazbami a procesy, které vám nabízí konfigurační databáze.

×