1. Nastavení hodnoty záznamu

  Článek: AN0002403Aktualizováno:: 09.05.2021

  Hodnotu záznamu můžeme jednoduše nastavit pomocí pravidel Před uložením nového záznamu nebo Před uložením existujícího záznamu. Vybereme Typ akce Nastavit nebo vypočítat hodnotu, zvolíme podmínku a definujeme hodnoty, které mají být uloženy. ObjectGears ale umožňuje definovat pouze jedno pravidlo s touto akcí u nového záznamu a jedno u existujícího záznamu.

  Pokud chceme nastavit různé hodnoty v závislosti na hodnotách v dalších sloupcích zvolíme Typ akce: Spustit skript. Ve skriptu pak definujeme podmínky a nastavení hodnot.

  Níže uvedený skript nastaví stav záznamu (sloupec 'status') na hodnotu 4, pokud dojde ke změně ve sloupci 'resolution_type' a ten neobsahuje prázdnou hodnotu. Pokud tato podmínka není naplněna, nastaví se hodnota stavu záznamu na 2, pokud došlo ke změně ve sloupci 'approval' a ten obsahuje hodnotu 1 nebo se stav záznamu nastaví na 3, pokud sloupec 'approval' po změně obsahuje hodnotu 2.

  if (OGActualDataRow.IsChange('resolution_type') && OGActualDataRow['resolution_type'] != null)
  {
    OGActualDataRow['status'] = 4;
  }
  else if (OGActualDataRow.IsChange('approval') && OGActualDataRow['approval'] == 1)
  {
    OGActualDataRow['status'] = 2;
  }
  else if (OGActualDataRow.IsChange('approval') && OGActualDataRow['approval'] == 2)
  {
    OGActualDataRow['status'] = 3;
  }

  Nastavení pole na aktuální datum a čas:

  OGActualDataRow['sla_start'] = OG.DateTime.Now;

×