1. Modul JDisc

  Článek: AN0002475Aktualizováno:: 17.05.2022

  Modul umožňuje načítat data z discovery systému JDisc.

  JDisc discovery software

  Níže uvedený skript můžeme použít např. na tlačítku na webu ObjectGears i ve skriptu spouštěném winservice ObjectGears. Ve skriptu definujeme, co chceme z JDisc číst a kam tato data uložit. Funkce merge zajistí nahrání nových dat, aktualizaci existujících a smazání dat, která už v JDisc nejsou.

  var jd = OG.Module['og_jdisc'].CreateJDisc('https://localhost/graphql');
  var j = 'jdisc_account';
  var h = 'password_to_jdisc';
  jd.Login(j, h);

  var query = '{"query":"{ devices{ findAll{ name id} } }","variables":null}';
  var devices = jd.GetData(query, 'data.devices.findAll');

  //odhlaseni
  jd.LogOut();

  if (devices != null)
  {
  var cl = OGModel.ClassDefs['devices'];
  var colId = cl.Columns['order']; //id zaznamu
  var colName = cl.Columns['name']; //nazev
  var colDate = cl.Columns['datetime']; //datum aktualizace
  //smazat priznak aktualizace
  var sql = OG.TextUtils.Format('update {0} set {1} = null', cl.DBTableName, colDate.DBColumnName);
  OG.Sql.RunSql(sql);

  //merge dat
  sql = OG.TextUtils.Format(
  'MERGE {0} AS target ' +
  'USING (SELECT @id, @name) AS source (id, name) ' +
  'ON target.{2} = source.id ' +
  'WHEN MATCHED THEN ' +
  ' UPDATE SET target.{3} = source.name, {1} = getdate() ' +
  'WHEN NOT MATCHED THEN ' +
  ' INSERT({2}, {3}, {1}, created, creator, CreatedDataSourceId) VALUES(source.id, source.name, getdate(), getdate(), @user, 8);',
  cl.DBTableName, colDate.DBColumnName, colId.DBColumnName, colName.DBColumnName);

  var d2 = devices.ToList();
  for( var i = 0; i < d2.Count; ++i)
  {
  var d = d2[i];

  var pars = OG.Sql.CreateParameterList();
  pars.AddInt('id', d['id']);
  pars.AddNvarchar('name', d['name']);
  pars.AddNvarchar('user', OG.Person.GetLoginPerson().Account);

  OG.Sql.RunSql(null, sql, pars);
  }
  }
  else
  {
  OGForm.SetInfo('Data nenalezena.');
  }

   

×