1. Mikromodely: Kvíz

  Článek: AN0002363Aktualizováno:: 04.11.2018

  Mikromodel Kvíz je jednoduchou aplikací, v níž uživatelé mohou zodpovědět položené dotazy a uložit své odpovědi. Následně můžeme pomocí této aplikace vylosovat náhodně výherce. Řešení budeme moci provozovat i ve free verzi ObjectGears.

  Aplikaci můžeme použít např. na veletrhu, kdy oslovujeme návštěvníky a pozveme je k vyplnění kvíz na tabletu. Motivací je výhra ve fázi losování výherce. Zároveň prostřednictvím kvízu máme možnost návštěvníky seznámit s našimi produkty/službami.

  Vkládání odpovědí je možné provádět z více zařízení (PC, tablet...) najednou. Na konec kvízu zadá soutěžící jméno a email. Nicméně jednoduchou úpravou skriptu, lze sbírat i další údaje od soutěžících (odkud jsou, jak se o vás dozvěděli, profese, pohlaví...).

  Aplikace obsahuje dvě základní stránky.

  1. Stránka pro vybrání odpovědí a zadání kontaktních informací pro případ vylosování.

  Logo a obrázek lze jednoduše upravit dle vaší potřeby. Otázek lze položit neomezené množství a můžeme nabízet až sedm možných odpovědí, ze kterých lze vybrat (po úpravě i více).

  1. Stránka pro losování ze správných odpovědí.

  Tlačítkem Losovat dojde k náhodnému vylosování výherce.
  Na stránce je proběžně uváděno, kolik účastníků již soutěží a kolik z nich odpovědělo správně.

  Losování lze ovlivnit pomocí parametru. Máme dvě možnosti:

  1. Jedno losování. Další již není možné. Použijte, pokud chcete losovat i mezi těmi, co na akci již nejsou, a výhru jim posléze zašlete.
  2. Možnost losovat opakovaně. Použijte např., pokud chcete losovat jen mezi přítomnými. Pokud by byl vybrán někdo, kdo již na akci není, můžete losovat znovu.


  Stránka se zobrazeným výhercem po stisku tlačítka Losovat.

×