Verze:
 1. Síťová vrstva

  Článek: AN0002419 Aktualizováno:: 11.04.2020 Zobrazeno: 252x

  Síťová vrstva popisuje vztahy komunikace konfiguračních položek. Při prvotní implementaci konfigurační databáze můžeme vystačit s evidencí IP adres na úrovni entity Machine (OS server) - viz níže. Postupně ale bývá vhodné evidovat další vztahy pomocí entit síťové vrstvy.

  Tyto entity slouží k evidenci síťových segmentů, IP adres používaných servery, záznamů v routovacích tabulkách serverů, kabeláže, překladů DNS názvů na IP adresy či komunikace aplikačních komponent. Její třídy mají vztahy s entitami i z dalších vrstev (entity označené barevným pruhem). Jde o:

  Protože třídy síťové vrstvy jsou konfiguračními položkami (na níže uvedeném schématu je vztah ke třídě Konfiguračních položek vyjádřen pouze u třídy Síťových segmentů), mají vztah i k dalším vrstvám - k servisníprocesníprovozní a projektové vrstvě.

   

  Níže uvedené schéma představuje pouze hlavní entity síťové vrstvy konfigurační databáze ObjectGears. Ve vašem konkrétním případě může být vhodné schéma upravit

   

  Entita Popis
  Network segment Obsahuje evidenci jednotlivých segmentů sítě, např. VLAN s vazbou na lokalitu / budovu a objekt firewallu.
  Machine - IP Evidence IP adres serverů
  Machine (OS Server) Hlavní entita systémové vrstvy nese sama o sobě základní informace vztahující se k síťovým otázkám - primární IP adresa, IP adresa v záložním datovém centru, adresa karty pro vzdálenou správu (týká se fyzických serverů), DHCP rezervace...
  Routing tables Záznamy routovacích tabulek vám umožní zkontrolovat pravidla komunikace nastavená na úrovni serveru.
  Cabling Evidence kabeláže uvádějící číslo kabelu, port, MAC adresu, uživatele, lokalitu a síťový segment.
  IP MAC DNS hostname Tabulka uvádějící překlady DNS názvů na IP adresy a jejich vztah k MAC adresám.
  Appl. component communication Evidence komunikace aplikačních komponent s evidencí ISO-OSI vrstvy, na níž komunikace probíhá.

   

  Konfigurační databáze (CMDB) a proces Configuration management jsou představeny i na webu ObjectGears.

 2.    ---
  Vaše hodnocení:
  Hodnotilo uživatelů: 0x
 3. Top
SearchTitle
×