1. Případová studie: Kvíz - potřebné skripty na stránce Losování

  Článek: AN0002361Aktualizováno:: 04.11.2018

  Na stránce Losování máme dva webparty Skript, skript ve vlastní stránce a tlačítko Losovat.

  Skript ve stránce Losování

  function OnPreRender()
  {
    //skryt tlacitko pro hlasovani, pokud je jiz hlasovano a nema se opakovane hlasovat
    var rep = OG.DataParameter.GetDataParameter(OGModel.Id, 'repeated_drawing').ValueBool;
    var name = OG.DataParameter.GetDataParameter(OGModel.Id, 'name').ValueAsString;
    OGControlOperations['draw'].Visible = rep || OG.IsNull(name);
  }

  Stránka Losování - webpart Skript

  Tento webpart zajistí načtení informací o počtu účastníků a počtu správných odpovědí.

  function OnLoad()
  {
    var contestants = 0;
    var advancing = 0;

    var cl = OGModel.ClassDefs['data'];
    var f = OG.DataRow.GetDataRowFilter(cl.Id);
    f.Filter_OnlyActive = true;
    var drl = OG.DataRow.GetDataByFilter(f);
    contestants = drl.Count;

    f['q1'] = 2; /* filtruje jen správně zodpovězené odpovědi */
    f['q2'] = 4;
    f['q3'] = 1;
    f['q4'] = 4;
    f['q5'] = 4;
    f['q6'] = 6;
    f['q7'] = 4;
    drl = OG.DataRow.GetDataByFilter(f);
    advancing = drl.Count;

    var html = '<table><tr>' +
    '<td>Soutěžících:</td><td>' + contestants + '</td>' +
    '</tr><tr>' +
    '<td>Postupuje do slosování:</td><td>' + advancing + '</td>' +
    '</tr></table>';

    OGForm.AddControl( OGForm.CreateLiteralControl('l1', html));
  }

  I na této stránce definujeme CSS styly na záložce Styly příslušného webpartu Skript.

  div.obsah div.page
  {
  background-color: white;
  }
  h1.losovani
  {
  text-align: center;
  font-size: 30px;
  }

  Stránka Losování - webpart Skript 2

  Do stránky musíme vložit ještě jeden webpart Skript. Bude zajišťovat vlastní losování.

  function OnPreRender()
  {
  var name = OG.DataParameter.GetDataParameter(OGModel.Id, 'name').ValueAsString;
  var email = OG.DataParameter.GetDataParameter(OGModel.Id, 'email').ValueAsString;

  OGWebPart.Visible = OGWebPart.IsWPDesign || !OG.IsNull(name); /* Webpart se zobrazuje jen v designu nebo když je zadan parametr name */
  if ( !OG.IsNull(name))
  {
  var html = '<table><tr class="top">' +
  '<td>Vítěz:</td><td>' + name + '</td>' +
  '</tr><tr class="kontakt">' +
  '<td> </td><td>' + email + '</td>' +
  '</tr></table>';

  OGForm.AddControl( OGForm.CreateLiteralControl('l2', html));
  }
  }

  Stránka Losování - tlačítko na stránce

  Na stránce vytvoříme tlačítko Losovat. Tlačítko je typu Skript.

  //kontrola ze je parametr NAME prázdný, aby se nedalo hlasovat dvakrát
  //nebo je povoleno hlasovat opakovane
  var rep = OG.DataParameter.GetDataParameter(OGModel.Id, 'repeated_drawing').ValueBool;
  var name = OG.DataParameter.GetDataParameter(OGModel.Id, 'name').ValueAsString;
  if ( rep || OG.IsNull(name))
  {
  //udělat filtr nad správnými záznamy
  var cl = OGModel.ClassDefs['data'];
  var f = OG.DataRow.GetDataRowFilter(cl.Id);
  f.Filter_OnlyActive = true;
  f['q1'] = 2;
  f['q2'] = 4;
  f['q3'] = 1;
  f['q4'] = 4;
  f['q5'] = 4;
  f['q6'] = 6;
  f['q7'] = 4;
  var drl = OG.DataRow.GetDataByFilter(f);

  //získat random hodnotu v rozsahu nalezených záznamů <0-count)
  var winner = Math.floor(Math.random() * drl.Count); - Math je js knihovna

  //požadovaný záznam vybrat a ulozit do parametru
  var pName = OG.DataParameter.GetDataParameter(OGModel.Id, 'name');
  pName.Value = drl[winner]['name'];
  OG.DataParameter.Save(pName);

  var pEmail = OG.DataParameter.GetDataParameter(OGModel.Id, 'email');
  pEmail.Value = drl[winner]['email'];
  OG.DataParameter.Save(pEmail);

  //refresh stránky pro zobrazeni viteze
  OGForm.RedirectTo(OGContentPage.PageUrl);
  }

×