1. Kruh s iniciály uživatele

  Článek: AN0002459Aktualizováno:: 26.05.2021

  Ikona uživatele je reprezentována barevným kruhem s inicály. (Kruh s iniciály je nahrazen fotografií uživatele, pokud je systém takto nastaven a u daného uživatele je fotografie vybrána.)

  Iniciály jsou definovány prvním písmenem v prvním a druhém slově v poli Zobrazované jméno. Barva kruhu je volena náhodně.

  Pokud náhodně zvolená barva u daného uživatele nevyhovuje, Administrátor ObjectGears ji může změnit pomocí skriptu spuštěného ve Skriptovacím okně (menu Správa - Systém - Skriptovací okno).

  Příklad: Níže uvedený skript nastaví barvu RGB (50,84,196) uživateli s Id 202. RGB kód barvy si přepočteme na .Net kód barvy podle vzorce 65536*R + 256*G + B a dostaneme 3298500.

  OG.Sql.RunSql('UPDATE [Person] SET [InitialsColor] = 3298500 WHERE Id = 202')

×