1. Ganttův graf

    Článek: AN0002483Aktualizováno::

    Webpart zobrazí navazující činnosti formou Ganttova grafu.

    Můžete zobrazit kritickou cestu, komentáře nebo přejít do detailu činností, které graf zobrazuje.

    Můžete také změnit měřítko zobrazit činnosti ve větším detailu.

×