1. Další entity modelu IT

    Článek: AN0002422Aktualizováno:: 28.03.2020

    Vztahy mezi daty modelu IT popisujeme po jednotlivých vrstvách. V této části nápovědy detailněji popisujeme určité datové entity.

×