1. Seznam fulltext indexů

  Článek: AN0002200Aktualizováno::

  Na této stránce je zobrazen seznam fulltext indexů v instanci ObjectGears.

  Zobrazit indexy pro model

  Výběr modelu, pro nějž mají být fulltext indexy zobrazeny.

  Grid

  Seznam fulltext indexů.

  • Model - Model, v němž se nachází třída s fulltext indexem.
  • Třída - Třída, v níž se nachází sloupec s fulltext indexem.
  • Sloupec - Sloupec s fulltext indexem.
  • Jazyk (LCID Dec) - Jazyk fulltext indexu ve formátu decimální hodnoty Microsoft Locale ID.

  Sekce: Indexovat nový sloupec

  Tato sekce se objeví po výběru v comboboxu Zobrazit indexy pro model.

  • Třída - Výběr třídy, v níž se nachází sloupec, na nějž má být přidán index.
  • Sloupec - Výběr sloupec, na nějž má být přidán index. Nabízejí se pouze textové sloupce.
  • Kód jazyka - Určení jazyka, s kterým bude index pracovat (decimální kód LCID). Tento jazyk musí být povolen v databázi. Sloupce jedné třídy musí v indexech stejný jazyk.
  • Tlačítko Přidat sloupec do indexu - Přidá sloupec do indexu, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky.
×