1. Objekt skriptu OG.Utils

  Článek: AN0002196Aktualizováno:: 17.10.2018

  Objekt nabízí funkce pro práci s pomocnými objekty.

  Funkce skriptu

  Název Popis
  CalculateWorkTime CreateCalculateWorkTime(string calendarCode) Funkce vrátí instanci pro výpočet pracovního času.
  CalculateWorkTime GetSLACalculateWorkTime() Funkce vrátí instanci pro výpočet pracovního času pro standartní SLA nastavení.
  string InitScriptBlockCode Název bloku skriptu pro inicializaci objektu CalculateWorkTime.
  string InitScriptFunctionName Název funkce skriptu pro inicializaci objektu CalculateWorkTime.
  FileGenerator CreateFileGenerator() Funkce vrátí instanci objektu FileGenerator .
  string SLACode Název konfigurace SLA pro standartní nastavení objektu CalculateWorkTime.
  void ClearAllCalculateWorkTime() Metoda vymaže všechny instance objektu CalculateWorkTime.
  void ClearCalculateWorkTime(string calendarCode) Metoda vymaže jednu konkrétní instanci objektu CalculateWorkTime.
  WorkTimeConfiguration CreateCalculateWorkTimeConfiguration() Funkce vytvoří a vrátí instanci konfigurace pro objekt CalculateWorkTime.
  Stopwatch CreateStopwatch() Funkce vrátí instanci objektu StopWatch pro přesné měření času.
  JSImage CreateImage() Funkce vytvoří objekt pro práci s obrázky.
  string MapServerPath(string path) Funkce převede relativní cestu v rámci webu (začíná na ~/) na fyzickou cestu.
  byte[] ReadFileToBytes( string fileName) Funkce načte obsah souboru a vrátí jej jako pole bytes.
  string ReadFileToString(string fileName) Funkce načte obsah souboru (v kódování UTF8) a vrátí jej jako text.
  string ReadFileToString(string fileName, Encoding encoding) Funkce načte obsah souboru a vrátí jej jako text.
  string[] ReadFileToLines(string fileName) Funkce načte obsah souboru (v kódování UTF8) a vrátí jej jako pole textů.
  string[] ReadFileToLines(string fileName, Encoding encoding) Funkce načte obsah souboru a vrátí jej jako pole textů.

  Volání objektu

  OG.Utils

  Inicializace kalendáře

  Nastavením vlastností InitScriptBlockCode a InitScriptFunctionName definujete funkci, která bude automaticky spuštěna po každé inicializaci kalendáře (objekt CalculateWorkTime). Ve funkci tak můžete změnit výchozí nastavení kalendáře, např. vymazat některé vlastnosti či je přesměrovat na jiné modely a třídy a přizpůsobit si funkcionalitu kalendáře vašim potřebám.

  Nastavení proveďte v aplikační události Po startu aplikace. Po vytvoření skriptu události je třeba restartovat systém ObjectGears, aby se inicializace provedla.

  Příklad:

  Skript přidejte do aplikační události a zadejte váš kód bloku skriptu a název funkce.

  OG.Utils.InitScriptBlockCode = 'my_init_calendar';
  OG.Utils.InitScriptFunctionName = 'my_Init_Calendar_Team';

  V bloku skriptu s kódem my_init_calendar vytvořte následující funkci a nastavte nové vlastnosti dle potřeb:

  function Init_Calendar_Server_Team()
  {
    var k = OGCalculateWorkTime.Configuration;

    k.Model_DayInWeek_Code= 'common_data';
    k.Column_DayInWeek_DayIndex_Code = 'day_number_type_2';
    //...
  }

×