1. Objekt skriptu OG.TextUtils

  Článek: AN0002194Aktualizováno:: 28.03.2019

  Objekt nabízí funkce pro práci s textem.

  Funkce skriptu 

  Název Popis
  string ReplaceBracketCommand( string text, string prefix, string format, object par3, object par4) Funkce nahradí v textu závorkové příkazy.
  ParseText CreateParseText() Funkce vrátí objekt ParseText pro parsování textu.
  FindParse CreateFindParse() Funkce vrátí objekt FindParse pro parsování textu na elementy.
  PasswordCheck CreatePasswordCheck(string password) Funkce vrátí objekt PasswordCheck pro kontrolu hesla.
  DottedText CreateDottedText() Funkce vrátí objekt DottextText.
  DottedText CreateDottedText(int minNumbers, int maxNumbers, int maxNumberLength) Funkce vrátí objekt DottextText.
  string ToBase64(byte[] bytes) Funkce zkonvertuje pole bytů na string v kódu Base64.
  byte[] FromBase64(string text) Funkce zkonvertuje string v kódu Base64 na pole bytů.
  List ConvertToList(string values, char separator) Funkce zkonvertuje číselné hodnoty uložené v textu na kolekci celých čísel.
  string ConvertPersonsToSeparatedString(PersonInfoList personInfoList, string separator, string envelope) Funkce vytvoří text z celých jmen uživatelů, které obalí textem envelope a oddělí je znaky uvedenými v parametru separator.
  string ConvertEntitiesToSeparatedString(EntityInfoList entityList, string separator, string envelope) Funkce vytvoří text z názvů entit, které obalí textem envelope a oddělí je znaky uvedenými v parametru separator.
  string ConvertStringsToSeparatedString(StringCollection list, string separator, string envelope) Funkce vytvoří text z textů, které obalí textem envelope a oddělí je znaky uvedenými v parametru separator.
  string ConvertIntToSeparatedString(List list, string separator, string envelope) Funkce vytvoří text z celých čísel, které obalí textem envelope a oddělí je znaky uvedenými v parametru separator.
  string ConvertColumnToSeparatedString(DataRowList drList, ColumnClassDef column, string separator, string envelope) Funkce vytvoří z hodnot ze zadaného sloupce z DataRow text. Jednotlivé hodnoty jsou obaleny textem envelope a odděleny znaky uvedenými v parametru separator.
  bool Compare(List list1, List list2) Funkce porovná, zda dvě kolekce jsou identické.
  string UrlEncode(string url) Funkce zakóduje text do URL.
  string UrlDecode(string url) Funkce dekóduje text z URL.
  string HtmlEncode(string text) Funkce zakóduje text do HTML.
  string HtmlDecode(string text) Funkce dekóduje text do HTML.
  string CompareTwoHtml(string oldHtml, string newHtml) Funkce porovná dva HTML texty a vrátí výsledek porovnání.

  Funkce existuje ve více variantách pro různý počet parametrů par1...par20:

  string Format(string format, object par1)

  ...

  string Format(string format, object par1, object par2, object par3, object par4, object par5, object par6, object par7, object par8, object par9, object par10, object par11, object par12, object par13, object par14, object par15, object par16, object par17, object par18, object par19, object par20)

  Funkce naformátuje text podle formátu a předaných parametrů. Formát vychází z .NET funkce String.Format.

  Funkce pro závorkové příkazy umožňuje zadat do textu příkaz, který se při zpracování/zobrazení nahradí konkrétní hodnotou. Funkce je používána např. v modelu Znalostní báze při zobrazení článku.

  Volání objektu

  OG.TextUtils

   

  Skript ukazuje, jak lze porovnat dva HTML sloupce a zobrazit výsledek porovnání.

  var cl = OGModel.ClassDefs.GetById( OGActualDataRowParentId);

  var c1 = cl.Columns['text'];
  var c2 = cl.Columns['new_text'];

  var h1 = OGForm.GetControl( c1.Id).GetData();
  var h2 = OGForm.GetControl( c2.Id).GetData();

  var s = OG.TextUtils.CompareTwoHtml(h1, h2);
  OGForm.JavaScript.ShowHtmlDialog( 'Comparison of article versions', s);

   

×