1. Objekt skriptu OG.Sequence

  Článek: AN0002192Aktualizováno:: 28.03.2019

  Objekt nabízí funkce pro práci s číselnými řadami.

  Funkce skriptu

  Název Popis
  int GetNextValue( string code) Funkce vrátí novou hodnotu ze sekvence.
  string GetNextValueWithFormat(string code, string format) Funkce vrátí novou hodnotu ze sekvence v zadaném formátu.
  string GetNextValueWithFormat(int columnClassDefId, string code, string format)

  Funkce vrátí novou hodnotu ze sekvence v zadaném formátu.

  Zadejte id sloupce nebo váš vlastní kód sekvence.

  Volání objektu

  OG.Sequence

  Příklad volání

  Volání vrátí číselnou hodnotu ze sekvence.

  var number2 = OG.Sequence.GetNextValue( 'mySequence');

  Volání vrátí textovou hodnotu ze sekvence,  například: INC000123.

  var number = OG.Sequence.GetNextValueWithFormat( 'mySequence', 'INC{#:000000}');

×