1. Uživatelská hlášení ze skriptů

  Článek: AN0002178Aktualizováno:: 21.09.2018

  V rámci běhu skriptu je někdy třeba uživateli předat určité hlášení informující např. o tom, že byl vytvořen nový požadavek nebo že jeho požadavek nemůže být uložen, protože nesplňuje určité podmínky. Tato hlášení je navíc třeba lokalizovat - nabízet uživateli verzi hlášení odpovídající jeho jazykovému nastavení.

  Aby tato hlášení nemusela být uložena v jednotlivých skriptech a vždy zjišťováno, která jazyková verze hlášení má být uživateli prezentována, může IT vlastník modelu vytvořit hlášení, definovat jeho jazykové verze a následně ve skriptech pomocí funkce OG.MessageLoc.GetText volat kód hlášení, přičemž tato funkce vrátí příslušnou jazykovou verzi hlášení. Výhodou je centralizace hlášení a jejich možná úprava bez nutnosti zásahu do skriptu.

  U každého hlášení se definuje jeho kód, jazyková verze a text hlášení. Každé hlášení je třeba nejdříve definovat bez jazykové verze. Toto hlášení se použije, pokud uživatel nemá nastaven jazyk pro aplikaci nebo pokud v jeho jazyce neexistuje dané hlášení. Následně je možné vytvořit hlášení pro jednotlivé jazykové verze, která budou mít společný kód a budou se lišit v jazykové verzi.

  Tato hlášení lze využít společně s objektem OG.Form pro vytvoření vyskakujících hlášení a nahradit parametr message metod SetInfo, SetError a SetSuccess touto funkcí.

   

  Příklad:

  Pokud chceme uživateli předat infomaci, že jeho požadavek byl předložen ke schválení, vytvoříme si hlášení s kódem 'request_was_submitted'.

   

  Ve skriptu pak použijeme příkaz:

  OGForm.SetSuccess( OG.MessageLoc.GetText( OGModel.Id, 'request_was_submitted'));

  Uživatel následně dostane hlášení. (V uvedeném příkladě jde o výchozí hlášení, které dostane uživatel bez nastaveného jazyka pro aplikaci nebo s jiným jazykem než němčina či čeština.)

×