1. Objekt skriptu OG.IO

  Článek: AN0002173Aktualizováno::

  Objekt nabízí funkce pro práci se soubory a adresáři na disku.

  Funkce skriptu

   Název Popis
  Práce se soubory
  bool ExistsFile(string filePath) Funkce zjistí, zda existuje soubor.
  void DeleteFile(string filePath) Metoda smaže soubor.
  FileInfo GetFileInfo(string filePath) Funkce vrátí objekt FileInfo o souboru.
  void AppendAllText(string path, string contents) Metoda přidá k souboru text na konec.
  void AppendAllText(string path, string contents, Encoding encoding) Metoda přidá k souboru text na konec dle nastaveného kódování.
  void FileCopy(string sourceFileName, string destFileName, bool overwrite) Metoda zkopíruje soubor.
  void FileMove(string sourceFileName, string destFileName) Metoda přesune soubor.
  byte[] ReadAllBytes(string path) Funkce vrátí obsah souboru jako pole bytů.
  string[] ReadAllLines(string path) Funkce vrátí obsah souboru jako pole textů.
  string[] ReadAllLines(string path, Encoding encoding) Funkce vrátí obsah souboru jako pole textů dle zadaného kódování.
  string ReadAllText(string path) Funkce vrátí obsah souboru jako text.
  string ReadAllText(string path, Encoding encoding) Funkce vrátí obsah souboru jako text dle zadaného kódování.
  void WriteAllBytes(string path, byte[] bytes) Metoda zapíše pole bytů do souboru.
  void WriteAllLines(string path, string [] contents) Metoda zapíše pole textů do souboru.
  void WriteAllLines(string path, string [] contents, Encoding encoding) Metoda zapíše pole textů do souboru dle zvoleného kódování.
  void WriteAllText(string path, string contents) Metoda zapíše text do souboru.
  void WriteAllText(string path, string contents, Encoding encoding) Metoda zapíše text do souboru dle zvoleného kódování.
  Práce s cestami
  string GetExtension(string path) Funkce vrátí příponu souboru dle zadané cesty.
  string GetFileName(string path) Funkce vrátí název souboru s příponou dle zadané cesty.
  string GetFileNameWithoutExtension(string path) Funkce vrátí název souboru bez přípony dle zadané cesty.
  string GetRandomFileName() Funkce vrátí náhodný název souboru.
  string GetTempFileName() Funkce vytvoří název souboru v TEMP adresáři a vrátí k němu cestu.
  string GetTempPath() Funkce vrátí cestu k TEMP adresáři.
  bool HasExtension(string path) Funkce zjistí, zda je v cestě zadána přípona souboru.
  string ChangeExtension(string path, string extension) Funkce změní příponu souboru.
  bool IsPathRooted(string path) Funkce zjistí, zda je cesta úplná nebo relativní.
  string Combine(string path, string path2) Funkce spojí dvě části cesty a doplní/odebere lomítka mezi cestami.
  string Combine(string path, string path2, string path3) Funkce spojí tři části cesty a doplní/odebere lomítka mezi cestami.
  string Combine(string path, string path2, string path3, string path4) Funkce spojí čtyři částí cesty a doplní/odebere lomítka mezi cestami.
  string Combine(string path, string path2, string path3, string path4, string path5) Funkce spojí pět částí cesty a doplní/odebere lomítka mezi cestami.
  Práce s adresáři
  void CreateDirectory(string path) Metoda vytvoří adresář.
  string[] GetDirectories(string path) Funkce vrátí seznam podadresářů na zadané cestě.
  string[] GetDirectories(string path, string searchPattern) Funkce vrátí seznam podadresářů na zadané cestě s možností filtrovat názvy adresářů.
  string[] GetFiles(string path) Funkce vrátí seznam souborů na zadané cestě.
  string[] GetFiles(string path, string searchPattern) Funkce vrátí seznam souborů na zadané cestě s možností filtrovat názvy souborů.
  void DirectoryMove(string sourceDirName, string destDirName) Metoda přesune adresář.
  bool DirectoryExists(string directoryPath) Funkce zjistí, zda existuje adresář.
  void DeleteDirectory(string directoryPath) Metoda smaže adresář.
  DirectoryInfo GetDirectoryInfo(string directoryPath) Funkce vrátí objekt DirectoryInfo o adresáři.

   Volání objektu

  OG.IO

×