1. Objekt skriptu OG.Guid

  Článek: AN0002171Aktualizováno::

  Objekt nabízí funkce pro práci s datovým typem Guid.

  Funkce skriptu

  Název Popis
  Guid CreateNew() Funkce vrátí nový guid.
  Guid Empty Funkce vrátí prázdný guid.
  bool IsEmpty( Guid guid) Funkce zjistí, zda je zadaný guid prázdný.
  Guid TryParse( string text, string format) Funkce provede konverzi textu na guid. Pokud není konverze úspěšná, je vrácen prázdný guid.

  Formát pro funkce TryParse může být "N", "D", "B", "P" nebo "X". Hodnoty odpovídají .NET funkci Guid.TryParseExact (více naleznete v dokumetaci k .NET Frameworku).  

  Volání objektu

  OG.Guid

  Příklad volání

  Volání vrátí nový guid.

  var g = OG.Guid.CreateNew();

  Volání provede konverzi textového guidu do objektu Guid.

  var g = OG.Guid.TryParseExact( 'A207E9FD-8994-4EF8-BBB2-9E2393B85E45', 'D');

×