1. Objekt skriptu OG.Debug

  Článek: AN0002165Aktualizováno::

  Objekt nabízí funkce pro ladění skriptů.

  Funkce scriptu

  Název Popis
  void WriteAllUserRoleToLog() Metoda zapíše do logu všechny role aktuálně přihlášeného uživatele.
  void IndentationUp() Metoda zvýší odsazení v debug výpisu.
  void IndentationDown() Metoda sníží odsazení v debug výpisu.
  void WriteStartLevel(string message) Metoda zapíše text na debug výstup a zvýší odsazení.
  void EndLevel() Metoda sníží odsazení.
  void Write(string format, params object[] args) Metoda zapíše text na debug výstup.
  void WriteVariable(string name, object value) Metoda zapíše proměnnou na debug výstup.
  void Write(string message) Metoda zapíše text na debug výstup.

  Volání objektu

  OG.Debug

×