1. Objekt skriptu OG.DataRowFile

  Článek: AN0002163Aktualizováno:: 24.02.2020

  Objekt nabízí funkce pro načtení a mazání souborů u záznamů.

  Funkce scriptu

  Název Popis
  DataRowFileList GetFileInfo(int classDefId, int columnClassDefId, int dataRowId) Funkce vrátí informace o souborech připojených k danému záznamu a sloupci.
  DataRowFileList GetFileInfo(int classDefId, int columnClassDefId, int dataRowId, bool onlyActive) Funkce vrátí informace o souborech připojených k danému záznamu a sloupci, ale jen pro nesmazané soubory.
  byte[] GetFileContent(int id, int classDefId) Funkce vrátí obsah souboru.
  void Delete(int id, int classDefId) Metoda smaže zadaný soubor. Mazání se řídí nastavením na sloupci.
  int MaxFileSize Maximální velikost souboru. Platí pro celou instanci ObjectGears.
  void Copy(int sourceFileId, int sourceClassDefId, int destColumnClassDefId, int destDataRowId) Metoda zkopíruje soubor od jednoho záznamu k jinému.
  void Move(int sourceFileId, int sourceClassDefId, int destColumnClassDefId, int destDataRowId) Metoda přesune soubor od jednoho záznamu k jinému.

  Parametry pro metodu Copy a Move:

  Název Popis
  sourceFileId Id souboru.
  sourceClassDefId Id zdrojové třídy.
  destColumnClassDefId Id cílového sloupce typu Soubor.
  destDataRowId Id cílového záznamu. Musí být z třídy dle parametru destClassDefId.

  Volání objektu

  OG.DataRowFile

×