1. Objekt skriptu OG.Color

  Článek: AN0002158Aktualizováno::

  Objekt nabízí funkce pro práci s barvami.

  Funkce skriptu

  Název Popis
  Color ToColor(int a, int r, int g, int b) Funkce vytvoří ze složek ARGB barvu.
  Color ToColor(int argb) Funkce vytvoří ze složek ARGB barvu.
  int ToInt( int r, int g, int b) Funkce vytvoří ze složek RGB číselný kód barvy. Ten lze přímo vložit do objektu DataRow.
  int ToInt( int a, int r, int g, int b) Funkce vytvoří ze složek ARGB číselný kód barvy. Ten lze přímo vložit do objektu DataRow.
  int ToInt( Color c) Funkce zkonvertuje barvu do číselného kódu.
  string ToHtml( Color c) Funkce zkonvertuje barvu do HTML formátu (např:  #ff0033).
  Color FromHtmlToColor( string htmlColor) Funkce z HTML formátu vytvoří barvu.
  int FromHtmlToInt(string htmlColor) Funkce z HTML formátu vytvoří číselný kód.

  Volání objektu

  OG.Color

  Předdefinované barvy

  Objekt Color obsahuje cca 100 předdefinovaných barev, které můžete použít. Výhodou je jejich slovní pojmenování, které je z uživatelského pohledu snažší pro použití než RGB či hexa kódy.

  Barva Název ARGB kód
   
  AliceBlue (255,240,248,255)
   
  AntiqueWhite (255,250,235,215)
   
  Aqua (255,0,255,255)
   
  Aquamarine (255,127,255,212)
   
  Azure (255,240,255,255)
   
  Beige (255,245,245,220)
   
  Bisque (255,255,228,196)
   
  Black (255,0,0,0)
   
  BlanchedAlmond (255,255,235,205)
   
  Blue (255,0,0,255)
   
  BlueViolet (255,138,43,226)
   
  Brown (255,165,42,42)
   
  BurlyWood (255,222,184,135)
   
  CadetBlue (255,95,158,160)
   
  Coral (255,255,127,80)
   
  CornflowerBlue (255,100,149,237)
   
  Cornsilk (255,255,248,220)
   
  Crimson (255,220,20,60)
   
  Cyan (255,0,255,255)
   
  DarkBlue (255,0,0,139)
   
  DarkCyan (255,0,139,139)
   
  DarkGoldenrod (255,184,134,11)
   
  DarkGray (255,169,169,169)
   
  DarkGreen (255,0,100,0)
   
  DarkKhaki (255,189,183,107)
   
  DarkMagenta (255,139,0,139)
   
  DarkOliveGreen (255,85,107,47)
   
  DarkOrange (255,255,140,0)
   
  DarkOrchid (255,153,50,204)
   
  DarkRed (255,139,0,0)
   
  DarkSalmon (255,233,150,122)
   
  DarkSeaGreen (255,143,188,139)
   
  DarkSlateBlue (255,72,61,139)
   
  DarkSlateGray (255,47,79,79)
   
  DarkTurquoise (255,0,206,209)
   
  DarkViolet (255,148,0,211)
   
  DeepPink (255,255,20,147)
   
  DeepSkyBlue (255,0,191,255)
   
  DimGray (255,105,105,105)
   
  DodgerBlue (255,30,144,255)
   
  Firebrick (255,178,34,34)
   
  FloralWhite (255,255,250,240)
   
  ForestGreen (255,34,139,34)
   
  Fuchsia (255,255,0,255)
   
  Gainsboro (255,220,220,220)
   
  GhostWhite (255,248,248,255)
   
  Gold (255,255,215,0)
   
  Goldenrod (255,218,165,32)
   
  Gray (255,128,128,128)
   
  Green (255,0,128,0)
   
  GreenYellow (255,173,255,47)
   
  Honeydew (255,240,255,240)
   
  HotPink (255,255,105,180)
   
  Chartreuse (255,127,255,0)
   
  Chocolate (255,210,105,30)
   
  IndianRed (255,205,92,92)
   
  Indigo (255,75,0,130)
   
  Ivory (255,255,255,240)
   
  Khaki (255,240,230,140)
   
  Lavender (255,230,230,250)
   
  LavenderBlush (255,255,240,245)
   
  LawnGreen (255,124,252,0)
   
  LemonChiffon (255,255,250,205)
   
  LightBlue (255,173,216,230)
   
  LightCoral (255,240,128,128)
   
  LightCyan (255,224,255,255)
   
  LightGoldenrodYellow (255,250,250,210)
   
  LightGray (255,211,211,211)
   
  LightGreen (255,144,238,144)
   
  LightPink (255,255,182,193)
   
  LightSalmon (255,255,160,122)
   
  LightSeaGreen (255,32,178,170)
   
  LightSkyBlue (255,135,206,250)
   
  LightSlateGray (255,119,136,153)
   
  LightSteelBlue (255,176,196,222)
   
  LightYellow (255,255,255,224)
   
  Lime (255,0,255,0)
   
  LimeGreen (255,50,205,50)
   
  Linen (255,250,240,230)
   
  Magenta (255,255,0,255)
   
  Maroon (255,128,0,0)
   
  MediumAquamarine (255,102,205,170)
   
  MediumBlue (255,0,0,205)
   
  MediumOrchid (255,186,85,211)
   
  MediumPurple (255,147,112,219)
   
  MediumSeaGreen (255,60,179,113)
   
  MediumSlateBlue (255,123,104,238)
   
  MediumSpringGreen (255,0,250,154)
   
  MediumTurquoise (255,72,209,204)
   
  MediumVioletRed (255,199,21,133)
   
  MidnightBlue (255,25,25,112)
   
  MintCream (255,245,255,250)
   
  MistyRose (255,255,228,225)
   
  Moccasin (255,255,228,181)
   
  NavajoWhite (255,255,222,173)
   
  Navy (255,0,0,128)
   
  OldLace (255,253,245,230)
   
  Olive (255,128,128,0)
   
  OliveDrab (255,107,142,35)
   
  Orange (255,255,165,0)
   
  OrangeRed (255,255,69,0)
   
  Orchid (255,218,112,214)
   
  PaleGoldenrod (255,238,232,170)
   
  PaleGreen (255,152,251,152)
   
  PaleTurquoise (255,175,238,238)
   
  PaleVioletRed (255,219,112,147)
   
  PapayaWhip (255,255,239,213)
   
  PeachPuff (255,255,218,185)
   
  Peru (255,205,133,63)
   
  Pink (255,255,192,203)
   
  Plum (255,221,160,221)
   
  PowderBlue (255,176,224,230)
   
  Purple (255,128,0,128)
   
  Red (255,255,0,0)
   
  RosyBrown (255,188,143,143)
   
  RoyalBlue (255,65,105,225)
   
  SaddleBrown (255,139,69,19)
   
  Salmon (255,250,128,114)
   
  SandyBrown (255,244,164,96)
   
  SeaGreen (255,46,139,87)
   
  SeaShell (255,255,245,238)
   
  Sienna (255,160,82,45)
   
  Silver (255,192,192,192)
   
  SkyBlue (255,135,206,235)
   
  SlateBlue (255,106,90,205)
   
  SlateGray (255,112,128,144)
   
  Snow (255,255,250,250)
   
  SpringGreen (255,0,255,127)
   
  SteelBlue (255,70,130,180)
   
  Tan (255,210,180,140)
   
  Teal (255,0,128,128)
   
  Thistle (255,216,191,216)
   
  Tomato (255,255,99,71)
   
  Transparent (0,255,255,255)
   
  Turquoise (255,64,224,208)
   
  Violet (255,238,130,238)
   
  Wheat (255,245,222,179)
   
  White (255,255,255,255)
   
  WhiteSmoke (255,245,245,245)
   
  Yellow (255,255,255,0)
   
  YellowGreen (255,154,205,50)

   Použití barev

  OG.Color.Red

×