1. Funkce ostatní

  Článek: AN0002152Aktualizováno::
  Název funkce a parametry Popis funkce
  LoginUser('id') Vrací id přihlášeného uživatele. (Návratovou hodnotou je datový typ integer.)
  LoginUser('account') Vrací login přihlášeného uživatele. (Návratovou hodnotou je datový typ string.)
  LoginUser('name') Vrací Full name přihlášeného uživatele. (Návratovou hodnotou je datový typ string.)
  IsUserInRole('role code') Zjistí, zda přihlášený uživatel je členem role dle zadaného parametru. (Návratovou hodnotou je datový typ boolean.)

  Funkce vrací False i v případě, kdy role není povolena.
  IsPostback() Funkce vrací True, pokud je na daný záznam přistupováno poprvé, tzn. nejde o Postback.
  (Návratovou hodnotou je datový typ boolean.)
  UrlValue('name_of_variable from_url'). Funkce vrací hodnotu proměnné z URL, jejíž název je v parametru. (Návratovou hodnotou je datový typ string.)
  PreviousRowColumn() Funkce se používá v kontextu určitého sloupce třídy a vrací hodnotu z daného sloupce předešlého záznamu.

  Funkci lze využít pro nastavení formátování řádku, pokud došlo ke změně hodnoty v daném sloupci oproti předchozímu řádku, což umožní potřebné zvýraznění.
  GridRrowIndex() Vrací pořadí řádku v seznamu záznamů. (Návratovou hodnotou je datový typ integer.) Funkci lze využít např. při formátování seznamu záznamů pomocí pravidel.

  Příklad:

  Podmínka (GridRowIndex() % 4) = 0 je splněna pro každý čtvrtý řádek seznamu.

  Podmínka ((GridRowIndex() - 1) % 6) > 2 je splněna pro každý čtvrtý, pátý a šestý řádek seznamu, dále pro desátý, jedenáctý a dvanáctý řádek atd.
  DataParameter('kód modelu', 'kód parametru') Podle zadaného kódu parametru vrátí jeho hodnotu. Pokud není zadán kód modelu, pak se hledá parametr na úrovni aplikace.

  Příklad:

  DataParameter('', 'parcislo2') – vrací parametr parcislo2 definované na úrovni aplikace.
  If(condition, result_true, result_false) Funkce vyhodnotí výraz v prvním parametru a vrátí hodnotu z parametru result_true, pokud je výraz pravdivý. V opačném případě vrátí hodnotu z parametru result_false.
  CreateEmptyGuid() Vrátí prázdný GUID: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
  (Návratovou hodnotou je datový typ GUID/string.)
  CreateNewGuid() Vrátí unikátní GUID:
  (Návratovou hodnotou je datový typ GUID/string.)
  int? LastJobStatus(string jobcode)

  Funkce vrátí status posledního spuštění jobu. Pokud job ještě nebyl spuštěn je vráceno NULL.

  Návratová hodnota je popsána u objektu Job ve vlastnosti LastResultStatus.

   

×