1. Funkce číselné

  Článek: AN0002151Aktualizováno::
  Název funkce a parametry Popis funkce
  ColorFromRGB(r,g,b) Vytvoří barvu dle hodnot r, g, b
  ColorToInt(c) Zkonvertuje barvu do čísla, které je možné uložit do sloupce typu barva.

  Příklad:

  ColorToInt(ColorFromRGB(100,100,100))
  CInt(Integer) Konvertuje vstupní hodnotu na číslo.
  (Návratovou hodnotou je datový typ integer.)
  Power(number, n) Vrátí n-tou mocninu čísla number.
  (Návratovou hodnotou je datový typ float.)
  Sin(X) Vrátí sinus čísla X.Číslo X je úhel v radiánech.
  (Návratovou hodnotou je datový typ float.)
  Cos(X) Vrátí cosinus čísla X.Číslo X je úhel v radiánech.
  (Návratovou hodnotou je datový typ float.)
  Tan(X) Vrátí tangens čísla X.Číslo X je úhel v radiánech.
  (Návratovou hodnotou je datový typ float.)
  Asin(X) Vrátí arkussinus čísla X.Číslo X je sinus požadovaného úhlu, která se musí nacházet v intervalu -1 až 1.

  Výsledek je v radiánech –pí/2 až pí/2.
  (Návratovou hodnotou je datový typ float.)
  Atan(X) Vrátí arkustangens čísla X.Číslo X je tangens požadovaného úhlu, která se musí nacházet v intervalu -1 až 1.

  Výsledek je v radiánech –pí/2 až pí/2.
  (Návratovou hodnotou je datový typ float.)
  Sqrt(X) Vrátí druhou odmocninu čísla X.
  (Návratovou hodnotou je datový typ float.)
  Max(X,Y) Vrátí větší z čísel X a Y.
  Min(X,Y) Vrátí menší z čísel X a Y.
  in(X, X1, X2, X3...) Funkce vrací True, pokud je hodnota X shodná s jednou z hodnot X1,X2, X3....
  (Návratovou hodnotou je datový typ boolean.)
  Log(X,Y) Vrátí logaritmus čísla X při základu Y.
  Číslo X je kladné reálné číslo.
  (Návratovou hodnotou je datový typ float.)
  Log10(X) Vrátí dekadický logaritmus čísla X.
  Číslo X je kladné reálné číslo.
  (Návratovou hodnotou je datový typ float.)
  Exp(X) Vrátí základ přirozeného logaritmu umocněný na zadané číslo X.
  (Návratovou hodnotou je datový typ float.)
  Abs(X) Vrátí absolutní hodnotu zadaného čísla X. (Návratovou hodnotou je datový typ float.)

   

×