1. Funkce datumové

  Článek: AN0002150Aktualizováno::
  Název funkce a parametry Popis funkce
  ActualDate() Vrací aktuální datum a čas. (Návratovou hodnotou je datový typ datum.)
  GetDatePart(date, datepart) Vrací příslušnou část vstupní hodnoty prvního parametru (čas) dle druhého parametru. (Návratovou hodnotou je datový typ integer.)

  Parametr datepart může nabývat hodnot:
  'day'
  'month'
  'year'
  'second'
  'minute'
  'hour'
  AddDate(date, type, value) Přidá k hodnotě času dle parametru date, hodnotu value, která je interpretována dle parametru type jako den, měsíc, rok, sekunda, minuta nebo hodina. (Návratovou hodnotou je datový typ datum.)

  Parametr type může nabývat hodnot:
  'day'
  'month'
  'year'
  'second'
  'minute'
  'hour'
  Příklad:
  AddDate(ActualDate(), 'hour', -3) - vrátí aktuální čas minus 3 hodiny
  MoveDate( date, type)

  Vrátí datum dle parametru type vztažené k datu z parametru date. (Návratovou hodnotou je datový typ datum.)

  Parametr type může nabývat hodnot:
  'FirstDayInMonth'
  'FirstDayInYear'
  'FirstDayInQuarter'
  'FirstDayNextQuarter'
  'LastDayInMonth'
  'LastDayInYear'
  'LastDayInQuarter'
  'PreviousMonday'
  'PreviousFriday'
  'PreviousSunday'
  'NextMonday'
  'NextFriday'
  'NextSunday'

  Příklad:

  MoveDate(ActualDate(), 'NextMonday') - vrátí datum příštího pondělí.

  DayInWeek(date) Vrátí pořadí dne date v týdnu - pondělí=1, neděle=7.
  (Návratovou hodnotou je datový typ integer.)
  CreateDate(year, month, day) Vrátí datum dle zadaných parametrů. (Návratovou hodnotou je datový typ datum.)
  CreateDate(year, month, day, hour, minute, second) Vrátí datum dle zadaných parametrů. (Návratovou hodnotou je datový typ datum.)
  DateDiff(type, date1, date2) Vrátí rozdíl dvou dat: date1-date2.
  Při použití parametru type Days, Hours, Minutes nebo Seconds vrátí parciální rozdíl v částech dat. (Návratovou hodnotou je datový typ integer.)

  Při použití parametru type TotalDays, TotalHours, TotalMinutes nebo TotalSeconds vrátí celkový rozdíl v datech v jednotkách dnů, hodin, minut nebo sekund. (Návratovou hodnotou je datový typ float.)

  Příklad:

  DateDiff('Minutes',#2012.02.14 14:45:35#,#2012.01.15 14:59:36#)

  – vrátí: 45

  DateDiff('Seconds',#2012.02.14 14:45:35#,#2012.01.15 14:59:36#)

  – vrátí: 59

  DateDiff('Days',#2012.01.14 14:45:35#,#2012.01.15 14:59:36#)

  – vrátí: -1

  DateDiff('Days',#2012.01.14 14:45:35#,#2012.01.15 14:44:36#)

  – vrátí: 0

  DateDiff('TotalSeconds',#2012.01.14 14:45:00#,#2012.01.14 14:46:41#)

  – vrátí: 101

  DateDiff('TotalMinutess',#2012.01.14 14:45:00#,#2012.01.14 14:46:41#)

  – vrátí: 1,68333333
   
  CDate(text, format) Konvertuje parametr text na datový typ datum a čas.

  Příklad: CDate(column('xx'), 'dd.MM.yyyy HH:mm:ss')

  Popis formátů je na:
  1. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4.aspx
  2. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/az4se3k1(v=vs.71).aspx
  (Návratovou hodnotou je datový typ datum.)

   

×