1. Objekt skriptu OG.SQL

  Článek: AN0002193Aktualizováno:: 21.09.2018

  Objekt nabízí funkce pro práci s databází pomocí SQL příkazů.

  Funkce skriptu

  Název Popis
  void RunSql(string sql) Funkce spustí zadaný SQL příkaz v databázi.
  void RunSql(IDbTransaction trans, string sql, SqlParameterList pars) Funkce spustí zadaný SQL příkaz v databázi.
  object RunScalarSql(string sql) Funkce vrátí hodnotu z prvního řádku první sloupce. Funkce je vhodná pro SQL příkazy vracející sumární data.
  object RunScalarSql(IDbTransaction trans, string sql, SqlParameterList pars) Funkce vrátí hodnotu z prvního řádku první sloupce. Funkce je vhodná pro SQL příkazy vracející sumární data.
  StringCollection GetStringList(string sql, string parameterName, SqlParameterList pars) Funkce vrátí seznam textů dle sloupce parameterName.
  List GetIntegerList(IDbTransaction trans, string sql, string parameterName, SqlParameterList pars) Funkce vrátí seznam číslených hodnot dle sloupce parameterName.
  TypeDataReader GetExecuteReader(IDbTransaction trans, string sql, SqlParameterList pars) Funkce vrátí typový DataReader. Následně můžete provést čtení záznamů z databáze a dle potřeb dále zpracovat.
  SqlParameterList CreateParameterList() Funkce vrátí objekt pro definici parametrů. Tento objekt použijete pro funkce RunSql, RunScalarSql...

  Volání objektu

  OG.Sql

  Příklad volání

  var ii = OG.Sql.RunScalarSql( 'select ii from mytable');
  OG.Log.Write( 'ii: ' + ii.ToString());

×