1. Objekt skriptu OG.Module

  Článek: AN0002180Aktualizováno::

  Objekt slouží pro práci s moduly.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  object this[string code] Metoda vrátí objekt, který poskytuje modul.
  bool IsExistActive(string code) Funkce zjistí, zda existuje modul se zadaným kódem.
  string GetModuleCode(string name) Funkce vrátí kód modulu dle zadaného kódu bez ohledu na verzi.
  string GetModuleCode(string name, string version) Funkce vrátí kód modulu dle zadaného kódu se zadanou verzí.
  void SendSMS(string phone, string message) Metoda odešle SMS zprávu.
  bool IsAllowSendSMS Příznak zda modul umí odesílat SMS zprávy.

  Příklady

  Získání objektu z modulu:

  var o = OG.Module['kod'];

   

×