1. Objekt skriptu OG.WorkFlowSeq

  Článek: AN0002197Aktualizováno:: 29.03.2019

  Objekt nabízí funkce pro načtení informací o workflow.

  Funkce scriptu

  Název Popis
  void Run(string code) Funkce spustí workflow podle jeho kódu.
  void Run(string code, Hashtable startParameters) Funkce spustí workflow podle jeho kódu a nastaví startovací parametry.
  void Run(string code, Hashtable startParameters, int? modelId, DataRow dataRow) Funkce spustí workflow podle jeho kódu v zadaném modelu a nastaví startovací parametry.
  void RunById(int id) Funkce spustí workflow podle jeho ID.
  void RunById(int id, Hashtable startParameters) Funkce spustí workflow podle jeho ID a nastaví parametry workflow.
  void RunById(int id, Hashtable startParameters, DataRow dataRow) Funkce spustí workflow podle jeho ID, s odkazem na záznamem a nastaví parametry workflow.
  WorkflowSeqList GetAll() Funkce vrátí seznam všech workflow.
  WorkflowSeq GetById(int id) Funkce vrátí workflow podle zadaného ID.
  WorkflowSeq GetByCode(string code) Funkce vrátí workflow podle zadaného kódu.
  DataRow GetDataRowFromTask(WorkFlowSeqTask task) Funkce vrátí datový záznam přiřazený k zadanému úkolu.
  WorkflowSeqRunList GetRunsByDataRow( DataRow dr, string onlyInProcess)

  Metoda vrátí seznam spuštěných workflow pro daný záznam.

  Při onlyInProcess = True jsou vráceny pouze běžící nebo pozastavené workflow, jinak všechny.

  WorkflowSeqRunList GetRunsByDataRow(int dataRowParentId, int dataRowId, bool onlyInProcess)

  Metoda vrátí seznam spuštěných workflow pro daný záznam.

  Při onlyInProcess = True jsou vráceny pouze běžící nebo pozastavené workflow, jinak všechny.

  WorkflowSeqRunList GetRunsByDataRow(int workflowSeqId, int dataRowParentId, int dataRowId, bool onlyInProcess)

  Metoda vrátí seznam spuštěných workflow pro daný záznam a konkrétní workflow.

  Při onlyInProcess = True jsou vráceny pouze běžící nebo pozastavené workflow, jinak všechny.

  string CallEvent(string eventCode, int? typeCall, int? id) Funkce aktivuje události.
  void Cancel(int workflowSeqRunId) Metoda zruší běžící workflow.
  void Cancel(WorkflowSeqRunList wfRuns) Metoda zruší běžící workflow.
  void Continue(int workflowSeqRunId) Metoda spustí pozastavené workflow.
  void Continue(WorkflowSeqRunList wfRuns) Metoda spustí pozastavené workflow.
  void Failed(int workflowSeqRunId) Metoda ukončí běžící workflow s indikovanou chybou.
  void Failed(WorkflowSeqRunList wfRuns) Metoda ukončí běžící workflow s indikovanou chybou.
  void FinishTask(IDbTransaction trans, DataRow dataRow) Metoda ukončí všechny úkoly přiřazené k danému záznamu DataRow.
  void Pause(int workflowSeqRunId) Metoda pozastaví běžící workflow.
  void Pause(WorkflowSeqRunList wfRuns) Metoda pozastaví běžící workflow.
  bool HaveUserRightByWorkflowSeq(int workflowSeqId, WorkflowSeqRoleOperation operation) Funkce vrátí TRUE, pokud má přihlášený uživatel právo na workflow s danou operací. Jinak je vráceno FALSE.
  WorkflowSeqRoleOperation WorkflowSeqRoleOperation_Show Typ operace pro zobrazení workflow.
  WorkflowSeqRoleOperation WorkflowSeqRoleOperation_Run Typ operace pro spuštění workflow.
  WorkflowSeqRoleOperation WorkflowSeqRoleOperation_Manage Typ operace pro správu workflow.

  Volání objektu

  OG.WorkflowSeq

  Funkce CallEvent

  Funkce v návratové hodnotě vrátí informaci o úspěchu nebo chybě:

  Hodnota Popis
  OK: Event x Volání bylo úspěšné, aktivováno bylo x událostí.
  ERROR: x Při volání došlo k chybě, popis chyby je x.

   

  Vlastnost eventCode je přesný název aktivované události.

  Vlastnost typeCall je typ volání:

  Hodnota Popis
  0 Aktivují se jen události pro jedno konkrétní spuštění workflow.
  1 Aktivují se jen události pro jedno konkrétní workflow, přes všechny jeho verze.
  2 Aktivují se jen události přes celou aplikaci.

   

  Vlastnost id je id workflow nebo spuštění workflow. Význam závisí na vlastnosti typeCall.

×