1. Objekt skriptu OG.Script

  Článek: AN0002190Aktualizováno:: 23.10.2018

  Objekt nabízí funkce pro práci se skripty.

  Funkce skriptu

  Název Popis
  ResponseContent RunScript(string code, Hashtable parameters) Funkce spustí skript dle zadaného kódu a předá mu parametry.
  JSScriptParameterList CreateParameterList() Funkce vrátí prázdnou kolekci pro vložení parametrů pro spuštění skriptu.
  object Run(string scriptName, string script, JSScriptParameterList pars, IDbTransaction trans) Funkce spustí skript.

  Při spouštění skriptu metodou RunScript jsou vytvořeny následující parametry:

  OGModel - model, ze kterého je spouštěný skript.

  OGParameters - obsahuje Hashtable parameters.

  OGResponseContent -  pro nastavení případného textového výsledku z volání skriptu.

   

  Funkcí Run můžete spouštět skript, který máte již definován nebo jej dynamicky vytvoříte. Parametrem pars do skriptu předáte libovolný objekt, který lze následně ze skriptu samotného volat.

  Volání objektu

  OG.Script

  Příklad volání

  var ht = OG.CreateHashtable();
  ht.Add( 'jmeno', 'Karel');
  ht.Add( 'vek', 31);
  OG.Script.RunScript( 'run1', ht);

  Příklad volání vlastního dynamického skriptu

  V příkladu si nejprve vytvoříme do proměnné náš skript, přidáme parametry a pak skript spustíme. Jako výsledek bude do logu zapsáno celé jméno přihlášené osoby.

  var script = 'OG.Log.Write( MyObject.FullName);';
  var pars = OG.Script.CreateParameterList();
  pars.Add( 'MyObject', OG.Person.GetLoginPerson());
  OG.Script.Run( script, pars, null);

×