1. Objekt skriptu OG.Person

  Článek: AN0002183Aktualizováno::

  Objekt nabízí funkce pro načtení informací o osobách.

  Funkce scriptu

  Název Popis
  bool IsUserAdmin() Funkce zjistí, zda je přihlášený uživatel administrátor systému ObjectGears.
  bool IsUserITOwner(int modelId) Funkce zjistí, zda je přihlášený uživatel IS právce zadaného modelu.
  Person GetLoginPerson() Funkce vrátí objekt Person přihlášeného uživatele.
  bool IsUserInRoleById(int roleId) Funkce zjistí, zda je přihlášený uživatel přiřazen zadané roli a ta je povolena.
  bool IsUserInRoleByCode(string roleCode) Funkce zjistí, zda je přihlášený uživatel přiřazen zadané roli a ta je povolena.
  bool IsUserInModelRoleById(int roleId, int modelId) Funkce zjistí, zda je přihlášený uživatel přiřazen zadané roli a ta je povolena a je povolena i na modelu.
  bool IsUserInModelRoleByCode(string roleCode, int modelId) Funkce zjistí, zda je přihlášený uživatel přiřazen zadané roli a ta je povolena a je povolena i na modelu.
  PersonList GetAll() Funkce vrátí seznam všech uživatelů.
  Person GetById(int id) Funkce vrátí uživatele podle zadaného Id.
  Person GetByAccount(string account) Funkce vrátí uživatele podle jeho účtu.
  Person GetFirstByCode(string code) Funkce vrátí prvního nalezeného uživatele podle jeho kódu.
  Person GetFirstByEmail(string email) Funkce vrátí prvního nalezeného uživatele podle jeho emailu.
  PersonInfoList GetPersonInRolesById(int roleId) Funkce vrátí seznam uživatelů dle zadaného ID role.
  PersonInfoList GetPersonInRolesByCode(string roleCode) Funkce vrátí seznam uživatelů dle zadaného kódu role.
  PersonInfoList GetPersonInRolesById(string doména, int roleId) Funkce vrátí seznam uživatelů dle zadaného ID role.
  PersonInfoList GetPersonInRolesByCode(string doména, string roleCode) Funkce vrátí seznam uživatelů dle zadaného kódu role.
  PersonInfo CreatePersonInfo(int id) Funkce vytvoří instanci PersonInfo a nastaví vlastnost Id. Funkce je vhodná pro nastavení vlastnosti objektu DataRow pro uložení do databáze (používá se jen Id).
  PersonInfo CreatePersonInfo(int id, string displayName) Funkce vytvoří instanci PersonInfo a nastaví vlastnost Id a DisplayName. Funkce je vhodná pro nastavení vlastnosti objektu DataRow pro zobrazení na formuláři.
  Person CreatePerson(string account, string code, string fullName, string email) Funkce vytvoří instanci objektu Person, aniž by ho uložila do databáze. It only returns it.
  void Save( Person person) Metoda uloží uživatele do databáze.
  bool IsUserInGroupById(int groupId) Funkce zjistí, zda je přihlášený uživatel v zadané skupině.
  bool IsUserInGroupByCode(string groupCode) Funkce zjistí, zda je přihlášený uživatel v zadané skupině.
  bool IsUserInGroupByCode(string groupCode, int personId) Funkce zjistí, zda je zadaný uživatel v zadané skupině.
  bool IsUserInGroupById(int groupId, int personId) Funkce zjistí, zda je zadaný uživatel v zadané skupině.

  Skupinou se pro funkce InUserInGroup... rozumí přiřazení uživatele ve třídě definované konfiguračním parametrem PersonGroupClassDefId. Při zadání neexistujícího Id nebo kódu skupiny, je vráceno False. Při volání funkce s přihlášeným uživatelem bez přihlášeného uživatele, je vráceno False.

  Volání objektu

  OG.Person

×