1. Objekt skriptu OG.Model

  Článek: AN0002179Aktualizováno::

  Objekt nabízí funkce pro načtení informací o modelu.

  Funkce scriptu

  Název Popis
  Model GetById(int id) Funkce vrátí model podle zadaného Id.
  Model GetByCode(string code) Funkce vrátí model podle zadaného kódu.
  ModelList GetAll() Funkce vrátí všechny modely.
  bool HaveUserRightByModel(int modelId) Funkce vrátí TRUE, pokud má přihlášený uživatel právo na model, tj. model je povolený a uživatel má některou z rolí, která je k modelu přidána a povolena. Jinak je vráceno FALSE.

  Volání objektu

  OG.Model

×