1. Objekt skriptu OG.Log

  Článek: AN0002176Aktualizováno:: 28.03.2019

  Objekt nabízí funkce pro práci s logem systému ObjectGears.

  Funkce scriptu

  Název Popis
  void Write(string errorMessage) Metoda zapíše záznam do logu aplikace.
  void Write(Exception exception) Metoda zapíše záznam do logu aplikace.
  void Write(string errorMessage, string stackTrace) Metoda zapíše záznam do logu aplikace.
  void Write(object obj, string stackTrace) Metoda zapíše záznam do logu aplikace.
  void WriteInfo(string message) Metoda zapíše do logu informaci.
  void WriteVariableInfo(string name, object data)

  Metoda zapíše informaci o vlastnosti do logu aplikace. Name je název vlastnosti a data je hodnota vlastnosti.

  Do logu se hodnoty zapíší v následujícím tvaru:

  name (typ): data

  Typ se zjistí od parameru data.

  void WriteException(Exception ex, IModuleInterface module) Metoda zapíše vyjímku do logu. Funkce je určena pro zápis vyjímek z modulů.
  void WriteSecurity(string errorMessage, string stackTrace) Metoda zapíše vyjímku do logu. K zápisu nastavý typ Security.
  void Print(string message) Metoda zapíše text do výstupu při spuštění skriptu v Skriptovací okno.

  Volání objektu

  OG.Log

×