1. Objekt skriptu OG.Job

  Článek: AN0002174Aktualizováno::

  Objekt nabízí funkce pro načtení informací o jobech.

  Funkce scriptu

  Název Popis
  JobList GetAll() Funkce vrátí všechny joby.
  Job GetById(int id) Funkce vrátí job dle zadaného Id.
  void Save(Job job, JobRoleList roles) Funkce uloží job včetně definovaných rolí k jobu.
  Job GetByCode(string code) Funkce vrátí job podle zadaného kódu.
  int RunImmediatelyScript( string code, string name, string script) Funkce vytvoří jednorázový job, který se spustí ihned. V jobu se vytvoří jeden krok pro spuštění zadaného skriptu.
  int RunImmediatelyWorkflowSeq(string code, string name, int workflowSeqId) Funkce vytvoří jednorázový job, který se spustí ihned. V jobu se vytvoří jeden krok pro spuštění zadaného workflow.
  int RunOnceScript(string code, string name, TimeSpan time, string script) Funkce vytvoří jednorázový job, který se spustí v zadaný čas. V jobu se vytvoří jeden krok pro spuštění zadaného skriptu.
  int RunOnceWorkflowSeq(string code, string name, TimeSpan time, int workflowSeqId) Funkce vytvoří jednorázový job, který se spustí v zadaný čas. V jobu se vytvoří jeden krok pro spuštění zadaného workflow.
  void RunJob( string code) Funkce spustí okamžitě job.

  Funkce Run... vrací Id nově vytvořeného jobu. Kód zadaný v těchto funcích musí být jedinečný.

  Při definici jobu pro spuštění workflow se kontroluje pouze existence workflow. Až při vlastním spuštění workflow v rámci spuštění jobu se kontroluje, zda je workflow povoleno, není smazáno, model workfow je povolen...atd.

  Pro spuštění jobu funkcí RunJob musí být job nesmazaný a povolený. Přihlášený uživatel musí mít také právo Administrátora nebo právo na Spuštění jobu.

  Volání objektu

  OG.Job

  Vytvoření jednorázového jobu

  OG.Job.RunImmediatelyScript( 'code', 'name', 'script...');

  var newJobId = OG.Job.RunImmediatelyWorkflowSeq( 'code', 'name', 15);

×