1. Objekt skriptu OG.Import

  Článek: AN0002172Aktualizováno:: 21.09.2018

  Objekt nabízí funkce pro načtení informací o importech.

  Funkce scriptu

  Název Popis
  ImportList GetAll() Funkce vrátí všechny importy.
  Import GetById(int id) Funkce vrátí import podle zadaného Id.
  ImportRun Run(Import import, ref int? importRunId) Funkce spustí import.
  void AddProgressMessageToImportRun(ImportRun ir, string message) Funkce přidá řádek s informací o průběhu importu.
  void AddMessageToImportRunLog(int importRunId, int rowIndex, string message) Funkce přidá záznam do logu spuštění importu.
  bool HaveUserRightByImport(int importId, ImportRoleOperation operation) Function returns TRUE, if the logged on user has access right for the import with the given operation. Otherwise, FALSE is returned.
  ImportRoleOperation ImportRoleOperation_ShowLog Operation for displaying import log.
  ImportRoleOperation ImportRoleOperation_Run Operation for import start.

  Volání objektu

  OG.Import

×